Nedan är en instruktion som skapar en genväg för kunden på hans dators skrivbord som när han trycker på den kommer direkt in i katalogen inloggad och klar. Han kan direkt slå ett regnummer. Följ instruktionerna nedan.

1: Högerklicka på kundens skrivbord (på datorn :-)

2: Välj nytt och sedan genväg.

3: Här får man välja en plats dit genvägen skall peka emot. Markera och kopiera raden nedanför Klistra sedan in denna i fältet för genvägen.

http://www.autokatalogen.se/afw/SSSS/openCatalogue.do?user=XXXX&pwd=YYYY

4: Nu när raden är inklistrad så skall den ändras för att peka på rätt butik och för rätt kund.

5: Där det står SSSS anger ni er butiks siteid. T.ex. vaxjo för Växjö, lulea för Luleå. Ring supporten om ni inte vet ert siteid.

6: Där det står XXXX skriver ni kundens användarnamn

7: Där det står YYYY skriver ni hans lösen ord.

8: Trycker på Nästa och anger ett namn för genvägen. T.ex. Autoexperten Växjö om det är där kunden handlar.

9: Tryck på slutför och genvägen är klar att börja användas.

Om det uppstår problem så kontakta supporten.