Verkstanet Nyheter

Här så kan du läsa vad som är nytt i den senaste versionen av Verkstanet Bas. Viktigt när ni uppgraderar och kör Verkstanet Bas på flera datorer. Stäng ner era klienter och kör uppgraderingen på serverdatorn först. Uppdatera sedan klient efter klient.

Verkstanet Bas 4.17.1.7051

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Korrigering av Autoexperten faktura funktionen.

Verkstanet Bas 4.17.0.6737

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Korrigering av pakethanteringen som smugit sig in i förra versionen.

Verkstanet Bas 4.17.0.6685

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Korrigering gällande fleet och regnummer anrop.
 • Kontrollfunktion för fleet för att se om bilen är en fleetbil 
 • Faktura från Resurs heter nu Autoexpertenfaktura

Verkstanet Bas 4.15.3.5940

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Mindre korrigering av en länk som pekade fel. 

Verkstanet Bas 4.15.2.5705

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Kontokortsbetalning
  Man kan nu dela betalningen mellan två kontokort. D.v.s. kunden vill lägga del av betalning på kort nummer ett och resten på kort nummer två. Man får bekräfta att betalningen gått igenom på båda.

 • Swish
  Vi har nu Swish som en betalningsalternativ i kassan. Programmet kommer att redovisa denna typ av betalning på separat konto. Anslutning av tjänsten Swish görs av verkstaden lokalt med sin bank. För mer information kolla in: https://www.getswish.se/foretag/

  Dessa två förändringar ovan har medfört att kassamodulen har fått ackrediteras på nytt hos skatteverket för att klara kassalagen. För aktuellt godkännande se hjälpfilen

 • Lägga upp kund
  Under sök reg.nummer (förstoringsglaset i reg.nummer rutan). Där finns en knapp som heter ”ny kund”. Klickar man där så finns nu en optimerad dialogruta för uppläggning av kunder som inte äger en bil. Reg.numret blir då kundens kundnummer.

 • Autoexperten kortet
  Vi byter nu plattform för Autoexperten kortet och använder Resursbanks nya portal för att skapa Autoexperten kort. Denna ser lite annorlunda ut men den är självförklarande då den leder med förklaringar dig genom hela processen.

Verkstanet Bas 4.13.7.4896

I denna version av Verkstanet Bas så är följande förändringar gjorda

 • Verkstanet Tidplan
  Verkstanet Tidplan finns nu med i installationen och tillgänglig för alla verkstäder som är anslutna till konceptet Autoexperten verkstad eller Ackrediterad Autoexperten verkstad.
 • Utökning av antal tecken för SMS
  Man kan nu ha längre SMS medelanden ifrån programmet.
 • Cabas förändring - justering av decimaler
 • Manuellt inbokade jobb får inte rätt färgval.
  När man skapar manuella jobb i Verkstanet Tidplan så följs nu färgvalet som man gjort i inställningar i programmet.
 • Ny ikon för Tidplan
 • Det är nu en AX ikon med ett en klocka på för att hålla ihop programen så man ser att det tillhör Verkstanet.

Verkstanet Bas 4.12.8.3561

Nyheter i denna version är att vi går nu mot den nya plattformen för Autodata Online.

 • När man klickar på Autodata Onlineikonen så blir man nu inloggad direkt mot Autodatas nya plattform.
 • Vi har en ikon för att ta dig med vald bil direkt till Autofrontal. Plattformen för vår tekniska support och väg till vår hotlinesupport. 

Verkstanet Bas 4.10.5.8990

Autoexperten har äntligen en ny version av Verkstanet på väg. Denna version innehåller många bra förändringar för dig som verkstad som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

 • Ny webbläsare som är snabbare och modernare
 • Ny Databasmotor som är säkrare och snabbare.
 • Koppling till Autoexpertens framtida e-posttjänst för Autoexperten Verkstäderna.
 • Nya Arbetsordern
  Reg.nr, modell större font. Fler fält.
 • Utökad kundinformation på skärm
  I orderbild direkt se Ägare, Betalare och Förare
 • Kundkort direkt i orderbilden
  I orderbild få en detaljerad kundinformation som är editeringsbar.
 • PDF arkiv
  Kunna tala om vart alla PDF filerna skall läggas. Denna kan även vara en nätverksplats. 
 • SIE filens sökväg lagras i databasen, övriga sökvägar är individuella och går att sök fram. 
 • Varning om obetalda fakturor på betalare
  En varningsikon visar att det finns obetalda fakturor, vid klickning på ikonen öppnas
  en visning av obetalda och det finns möjlighet att se samtliga fakturar på betalaren.
 • Rensning av kostnadsförslag.
  under Arkiv – Registerhantering ligger Rensning av kostnadsförslag här kan man välja rensning från datum eller från nr till nr.
 • Utskrift av Arbetsorder/Kostnadsförslag samtidigt
  Under ikonen skrivare finns Arbetsorder, vid högerklickning kommer kostnadsförslag följt av arbetsorder vid utskriften.
 • Utökad sökning i kundreskontran "Belopp"
  vid sökning av obetald faktura finns nytt sökordning som heter Belopp, välj Belopp och ange eftersökt belopp. Då visas de fakturor på det beloppet.
 • Val om utskriften ska vara med eller utan moms.
  Under ikonen skrivare finns nu möjlighet att välja utskrift med eller utan moms, aktivt val följer med på order.
 • Sie fil har nu tid med i filnamn
  Möjlighet att ange om SIE filen ska ha datum och tid.
  Enklare att hitta sökvägen.

Verkstanet Bas 4.7.5.4467

Denna version innehåller några buggfixar samt koppling till den nya Solid plattformen.

Nya Solid plattformen.
När ni väljer att gå till Solids hemsida så loggas ni nu in på den nya sidan. Där kan ni manuellt lägga försäkringar samt titta på fakturor som är skickade till er. Ni kan också beställa butiksmaterial. Denna sida innehåller också dubblett kontroll.

Avbryt
En avbrytknapp har lagts till när man startar Verkstanet så man kan avbryta uppstarten.

Buggfixar
Serviceschema ikonen skall nu visas som den skall när man importerar serviceschema från Autoexperten katalogen.

En utskriftsbugg är korrigerad gällande utskrifter när fakturan/kvittot blir två sidor.