SoloDiesel är ett tanklock som ersätter bilens original tanklock och som fysisk förhindrar feltankning av bensin i dieseltanken.

SoloDiesel tanklocket skall inte skruvas av eller på vid tankning. En fjäderbelastad klaff öppnas när dieselpistolen förs ner för fylling, och låses efter tankning. Och att fylla diesel på bilar som har monterat SoloDiesel är snabbt och säkert.

SoloDiesel fungerar så att det tunnare påfyllingsröret från bensinpistolen fastnar i de röda krokarna och hindrar tillgång till tanken. När man väljer rätt bränsle – diesel – kommer det lite kraftigare röret från dieselpistolen skjuta undan de röda krokarna till sidan innan de hektar sig fast, och tankningen görs på vanligt sätt.

Viktigt vid montering: SoloDiesel tanklocket monteras som ett vanligt tanklock. Skruva till så att packningarna tätar till. Det är enkelt att skruva av SoloDiesel
vid behov.

Svart rör: Det svarta röret som följer med skall bara användas på bilar som har integrerad luckklaff i övre delen av tankröret. Det är inte många dieselbilar som har en sådan klaff. Det svarta röret förs i så fall ned med TOP överst så att klaffen blir stående öppen. Monteringen av det svarta röret görs före SoloDiesel
tanklocket monteras.

Relaterat från bloggen

"Jag blev stående i skogen" 20 okt

För dig som hellre är på vägen än på verkstaden 20 okt