När du som privatperson köpt en laddbox och fått den installerad hemma kan du ansöka om det statliga Ladda Bilen-bidraget genom Naturvårdsverket. Du kan få bidrag motsvarande halva kostnaden eller upp till 10.000 kr. Här beskriver vi hur du gör en ansökan.

En del av statens klimatarbete

Ladda Bilen-bidraget är ett statligt stöd riktat till privatpersoner som vill investera i utrustning för att kunna ladda elbilen eller elhybriden hemma. Bidraget är en av statens satsningar för att förenkla för dig att ladda bilen hemma, för att underlätta att i förlängningen bidra till att minska utsläppen av växthusgaser (såsom koldioxid) och därmed vår klimatpåverkan.

Vem kan ansöka om Ladda Bilen-bidrag?

Ladda Bilen-bidraget riktar sig till dig som privatperson som äger eller har nyttjanderätt till fastigheten där du vill installera en laddstation. Kravet är att laddboxen är installerad på samma fastighet som du ansöker för. Ett exempel på en fastighet som du inte äger men har nyttjanderätt till är en parkeringsplats som du hyr av din bostadsrättsförening.

Vidare är en förutsättning för att du ska kunna få bidraget att installationen utförs av en auktoriserad elinstallatör. En sådan installation ingår i alla våra laddboxar som inkluderar installation och utförs av vår samarbetspartner Glacell. Samtliga laddboxar vi säljer på Autoexperten är godkända för Ladda Bilen-bidraget.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Du kan få bidrag för hälften av den totala kostnaden för laddboxen (materialkostnad i ansökningsformuläret) och installationen (arbetskostnad i formuläret), men som mest 10 000 kr per fastighet. Enkelt uttryckt kan du få 10 000 kr i bidrag för en laddbox som kostar dig 20 000 kr. För billigare laddboxar får du tillbaka hälften av din investering.

När ska jag göra ansökan om Ladda bilen-bidraget?

Ansökan kan göras först efter att laddboxen är installerad, men senast sex månader efter installationen.

Var och hur ansöker jag?

För dig som äger fastigheten

Äger du fastigheten, t ex din villa, görs bidragsansökan lättast och snabbast via Naturvårdsverkets e-tjänst. Där loggar du in med ditt BankID, de flesta uppgifter är då redan förifyllda (såsom dina personuppgifter, fastighetsbeteckning m.m.) och du kan slutföra ansökan på några minuter. Längre ner finns en lista på uppgifter som du behöver fylla i.

För dig som har nyttjanderätt till fastigheten

För dig som inte äger fastigheten görs bidragsansökan genom Naturvårdsverkets blankett för ansökan. Ett exempel på nyttjanderätt är om du bor i en bostadsrätt dör fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen. För snabbast handläggningstid mailar du ifylld och skannad blankett tillsammans med intyg om nyttjanderätt samt orderbekräftelse från Autoexperten.se till registrator@naturvardsverket.seLängre ner finns en lista på uppgifter som du behöver fylla i.

Information att förbereda inför din ansökan

 • Kontrollera personuppgifter. Dessa är förifyllda, du behöver bara kontrollera att de stämmer.
 • Fylla i epost och telefonnummer.
 • Fylla i bankuppgifter (konto- och clearingnummer) dit pengarna kommer skickas.
 • Välja fastighet från en lista med fastigheter som är kopplade till dig.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att du äger fastigheten ifråga.
 • Fylla i märke/modell på laddboxen. Exakt modellbeteckning står i din orderbekräftelse från Autoexperten. Orderbekräftelsen ska du även bifoga till din ansökan.
 • Fylla i datum då installationen slutfördes.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att laddboxen har en viss godkänd standard. När du köper en laddbox här på Autoexperten kan du vara säker på att den är godkänd.
 • Fylla i installationsföretagets namn. Om du köpt ett av våra paket med laddbox inklusive installation kan du skriva Lambertsson Sverige AB (OBS. installationen görs av Glacells som är en del av Lambertsson).
 • Fylla i företagets organisationsnummer. Lambertssons organisationsnummer är 556190-1637.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att installationsföretaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Lambertsson Sverige AB är registrerat.
 • Bocka för att du söker bidrag för både Arbetskostnad och Materialkostnad.
 • Fylla i arbetskostnaden för installationen. Detta är 5500 kr när du köpt ett av våra paket med laddbox inklusive installation.
 • Fylla i materialkostnad. Detta är kostnaden för själva laddboxen. När du köpt något av våra paket med installation på köpet kan du alltså dra bort 5500 kr från totalpriset för att få fram materialkostnaden.
 • Bocka för kryssrutan att du inte söker ROT-avdrag eller annat offentligt stöd för arbetskostnaden. När du söker Ladda bilen-bidraget är du inte berättigad till några sådana stöd.
 • Bocka för kryssrutan att installationsföretaget är godkänt för F-skatt. Lambertsson Sverige AB är godkänt för F-skatt.
 • Bifoga din orderbekräftelse från Autoexperten. Gör det genom att spara ner bekräftelsemailet som en PDF och sedan ladda upp det i Naturvårdsverkets e-tjänst. 
 • Signera ansökan.

Länk till Naturvårdsverkets e-tjänst för ansökan om Ladda Bilen-bidraget

 • Fylla i dina  personuppgifter.
 • Fylla i epost och telefonnummer.
 • Fylla i bankuppgifter (konto- och clearingnummer) dit pengarna kommer skickas.
 • Fylla i fastighetsbeteckning.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att du har nyttjanderätt till fastigheten ifråga.
 • Fylla i märke/modell på laddboxen. Exakt modellbeteckning står i din orderbekräftelse från Autoexperten.
 • Fylla i datum då installationen slutfördes.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att laddboxen har en viss godkänd standard. När du köper en laddbox här på Autoexperten kan du vara säker på att den är godkänd.
 • Fylla i installationsföretagets namn. Om du köpt ett av våra paket med laddbox inklusive installation kan du skriva Lambertsson Sverige AB (OBS. installationen görs av Glacells som är en del av Lambertsson).
 • Fylla i företagets organisationsnummer. Lambertssons organisationsnummer är 556190-1637.
 • Bocka för kryssrutan som intygar att installationsföretaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Lambertsson Sverige AB är registrerat.
 • Fylla i arbetskostnaden för installationen. Detta är 5500 kr när du köpt ett av våra paket med laddbox inklusive installation.
 • Bocka för kryssrutan att du inte söker ROT-avdrag eller annat offentligt stöd för arbetskostnaden. När du söker Ladda bilen-bidraget är du inte berättigad till några sådana stöd.
 • Bocka för kryssrutan att installationsföretaget är godkänt för F-skatt. Lambertsson Sverige AB är godkänt för F-skatt.
 • Fylla i materialkostnad. Detta är kostnaden för själva laddboxen. När du köpt något av våra paket med installation på köpet kan du alltså dra bort 5500 kr från totalpriset för att få fram materialkostnaden.
 • Skriva under och skanna in dokumentet. Bifoga det sedan till ett mail till registrator@naturvardsverket.se
 • Bifoga även intyg om nyttjanderätt av fastigheten. Om du bor i en bostadsrätt så räcker exempelvis ett mejl från bostadsrättsföreningens styrelse som intygar att styrelsen godkänner installationen av laddboxen. Intyget kan du bifoga t ex som en PDF i mailet till
 • Bifoga även din orderbekräftelse från Autoexperten. Den mailades till dig vid betällning. Bifoga den som en pdf.

Länk till Naturvårdsverkets blankett för ansökan om Ladda Bilen-bidraget