Cookies & PUL

Cookies på Autoexperten

Autoexpertens webbplats använder cookies. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster till din bil. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

Förfrågan om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Autoexperten lagrar om personen i fråga har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få uppgift härom. Autoexperten lämnar utan kostnad för kunden ett utdrag per person och kalenderår.

Skicka din förfrågan till:
Autoexperten i Sverige AB
Kundservice
191 81  Sollentuna

Begäran om registerutdrag arkiveras av Autoexperten.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Autoexpertens produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag. 

Mottagare av uppgifterna

Autoexperten vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som Autoexperten samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag, samarbetande bilverkstäder och ev. andra samarbetande företag.

Rättelse av uppgifter

För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig eller att någon uppgift lagras utöver vad Autoexperten med stöd i lag har rätt att lagra, kan du begära att Autoexperten snarast rättar eller raderar uppgiften. Begäran skall göras hos Autoexpertens kundservice via e-post: kundservice@Autoexperten.se.

Autoexpertens kundervice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur anmärkningen hanterats.

Policy för hantering av epostadresser

Autoexperten respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från Autoexperten. Länken hittar du i nedre delen av all e-post som skickas till dig från oss. Där kan du utan förbehåll avsluta prenumerationen från delar eller hela informationstjänsten. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från Autoexperten om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-post tjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss på kundservice@Autoexperten.se