I Sverige finns runt 2,7 miljoner bilar som drivs av bensin. Tänk om alla de skulle kunna gå på alkohol istället? Frågan låter kanske konstig, men på Autoexperten jobbar vi för fullt för att det ska bli verklighet.

Varför tror Autoexperten på etanolkonvertering?

Att efterkonvertera bensinbilar till att kunna gå på etanol, en typ av alkohol som utvinns ur stärkelserika växter, är en av våra satsningar på Autoexperten för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck. Vi vill hjälpa till att bidra till en fossilfri fordonsflotta, men tycker att omställningen går alldeles för långsamt. Alla har inte råd att köpa eller äga en elbil, men många vill ändå kunna göra hållbara val. Då är efterkonvertering ett bra alternativ. En bensinbil som konverterats och istället tankas med etanol kan minska sitt koldioxidutsläpp med över 50%.

En etanolkonvertering är ett relativt enkelt ingrepp, som egentligen innebär att man leder bränslet genom en sensor som då känner av blandningen av etanol och bensin samt motorns temperatur. Utifrån det anpassas insprutet av bränslet till motorn.  Efter konverteringen kan du välja att tanka både etanol, eller bensin när du behöver det.

Fast pris hos Autoexperten

På Autoexperten kostar det alltid 10.000kr att etanolkonvertera din bil, oberoende bilmodell. Med den bonus som Regeringen föreslagit, och som planeras fastställas under 2021, skulle det innebär att kostnaden kan komma ner till 5.000kr under 2022. 

Hos oss på Autoexperten ingår alltid en förbesiktning, där vi går igenom bilens skick och ser till att den är redo för konvertering. Förbesiktningen kostar 800kr, men väljer du att göra din etanolkonvertering på samma verkstad bjuder vi på den. Du kan läsa mer om förbesiktning nedan.

Innan du bokar in dig hos någon av våra konverteringsspecialister vill vi att du läser igenom alla frågor och svar nedan – då vet vi att du har fått informationen du behöver, och du vet att din bil är i trygga händer. 

Vi älskar att prata hållbarhet!

Här kan du höra Johan Regefalk, VD KGK/Autoexperten prata etanolkonvertering tillsammans med Jens Holmström, Affärsutvecklare Fossilfri fordonsflotta KGK. Vill du också prata etanolkonvertering eller hålbarhet med oss? Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 

Hållbarhet

På Autoexperten tror vi på att ta ansvar för hur vi påverkar vår gemensamma planet – både idag och för kommande generationer. Därför jobbar vi tillsammans med resten av KG Knutsson mot en fossilfri fordonsflotta och ett hållbart bilägande. Att etanolkonvertera en bil innebär inte att den blir fossilfri, men det kan vara ett bra steg på vägen. Hur tänker vi då? Jo, alla har nämligen inte möjlighet att köpa eller äga en elbil när det kommer till kostnader och lösningar för laddning. Dessutom kan det i flera fall vara bättre att hållbarhetsanpassa den bil man redan har istället för att köpa en ny, eftersom miljöpåverkan vid tillverkningen av bilar är så pass stor.

Genom att erbjuda etanolkonvertering kan vi hjälpa dig att göra ett val som passar just din livssituation och plånbok. För vi vet att ni är många som tycker att hållbarhet är lika viktigt som vi gör och tillsammans kan vi göra skillnad.   

Etanol är egentligen det vi i vardagligt tal kallar för alkohol. Med andra ord, ett biobränsle framställt genom jäsning av olika typer av socker- och kolhydratrika växter. Som princip är etanol ett betydligt mer hållbart alternativ än bränslen från fossila källor, men exakt hur hållbart det är beror till stor del på hur etanolen framställs och fraktas till dit du tankar.

Som exempel, i Nord- och Sydamerika används främst majs eller sockerrör i framställning av etanol. En framställning som i flera fall har visat sig påverka både omgivande miljö och människa eftersom odlingen av matgrödor har fått stå tillbaka till fördel för etanolproduktion. Själva odlingen sköts dessutom sällan på ett hållbart sätt.

I Sverige har det traditionellt sett varit vanligast med spannmål som råvara för etanolproduktion, men vi har på senare år sett en stor ökning av produktion från skogsråvara istället. Som alternativ är den svenska produktionen att föredra ur ett odlingsperspektiv, samtidigt som etanolen då inte behöver fraktas med stora skepp över Atlanten för att nå våra tankstationer.  

Hur mycket du reducerar din klimatpåverkan genom att etanolkonvertera din bil beror på flera faktorer. Enligt vissa uträkningar kan man få till en minskning av bilens koldioxidutsläpp med upp till 80%. På Autoexperten har vi valt att utgå från Naturvårdsverkets uträkningar som påvisar att om du som bilägare byter från bensin till E85, som är den etanolblandning som erbjuds som bränsle där bensin ingår som en mindre del, minskar du bilens koldioxidutsläpp med cirka 56%. I beräkningen har följande förutsättningar har antagits:

* Etanolen som tankas är framställd i Brasilien (det innebär att etanol som dessutom är när- och mer hållbart producerad beräknas ge en ännu större reduktion av koldioxid)

* Etanolen i E85 ger ett utsläpp på 0,20 kg koldioxid per liter bränsle. Ren bensin 2,77 kg per liter bränsle och bensin låginblandad med etanol 2,65 kg

* Andelen etanol i den E85 bilägaren tankar uppgår till i snitt 82% och andelen bensin cirka 18%

* Bilägaren antas tanka var 10:e tank med bensin

* Förbrukningen av E85 är i snitt 35% högre än för bensin

Källa: Index över nya bilars klimatpåverkan 2008 I riket, länen och kommunerna ISBN 978-91-620-5946-0 (naturvardsverket.se)

Detta är en fråga som inte är helt enkel att besvara och som vi på Autoexperten överlåter till experter i frågan. Det vi vet är att det finns stora arealer av bruksskog i Sverige, som är möjlig att använda som råvara för biobränsle, som idag används för annan produktion - främst tillverkning av trävaror och pappersmassa. Som verkstadskedja sitter vi inte inne på svaret kring hur vi bäst tar tillvara på vår skogsråvara, däremot tycker vi att biobränsle är en fråga som behöver diskuteras mer och i fler forum. Det är även där vi behöver ta hänsyn till både biodiversitet och hållbarhet. 

Innan du konverterar din bil

På Autoexperten etanolkonverterar vi endast med högkvalitativa produkter, som i dagsläget endast tillåter konvertering av bensinbilar utan direktinsprutning. Under 2021 hoppas vi på att vi tillsammans med vår produktleverantör kan ha en lösning på plats även för direktinsprutade bensinbilar.

Bara följ länken till vår leverantörs hemsida så kan du enkelt själv leta upp din bil och se om den är möjlig att konvertera.

På Autoexperten kostar det alltid 10.000kr att etanolkonvertera din bil, oberoende bilmodell. 

Under 2022 planerar Regeringen att lansera en konverteringsbonus, där förslaget är att du som konverterar din bil skulle kunna få tillbaka halva konverteringskostnaden, med ett maxtak på 5.000kr. Fastställs förslaget blir kostnaden för dig som bilägare endast 5.000kr. Vi uppdaterar våra priser och vår information löpande och hoppas veta mer inom kort. 

Innan du kan boka in en konvertering vill vi alltid försäkra oss om att din bil och de delar som kommer i kontakt med bränslet är i gott skick, vilket vi gör genom en så kallad förbesiktning. Förbesiktningen kostar 800kr, men väljer du att göra din etanolkonvertering på samma verkstad bjuder de på den kostnaden. Läs mer om förbesiktning nedan. 

Se till att verkstaden du vänder dig till är utbildad i etanolkonvertering och att de använder sig av högkvalitativa konverteringsprodukter. Hos oss på Autoexperten erbjuder vi bara etanolkonvertering av din bil hos verkstäder som uppfyller båda kraven.

Här hittar du din närmaste verkstad och bokar din förbesiktning, som alltid ingår när du etanolkonverterar hos oss. 

Som bilägare behöver du egentligen inte tänka på någonting, förutom att vända dig till en verkstad som är utbildad inom etanolkonvertering och använder sig av högkvalitativa produkter. På Autoexperten har vi utbildade konverteringsspecialister på utvalda verkstäder, som dessutom alltid utför en förbesiktning av din bil för att säkerställa att den är i gott skick innan konverteringen utförs. Du kan därför känna dig trygg att din bil är i säkra händer. 

Innan vi etanolkonverterar din bil går våra konverteringsspecialister igenom bilen i en så kallad förbesiktning för att se så att packningar, bränsleslangar och andra viktiga delar relaterade till bilens bränslesystem är i gott skick. Om vi bedömer att någon del behöver bytas ut får du en offert på förarbetet, som vi bokar in samtidigt som själva konverteringen. Är bilen i för dåligt skick kommer vi inte kunna utföra konverteringen hos oss, eftersom det viktigaste för oss är att din bil får möjlighet att leva så länge den kan.

En förbesiktning kostar 800kr, men bokar du en etanolkonvertering hos samma verkstad bjuder de på kostnaden. 

Vid dagen för etanolkonverteringen vill vi att du lämnar in din bil redan på morgonen. Beroende på bilmodell och konstaterat skick vid förbesiktningen tar konverteringen och eventuellt förarbete olika lång tid. Därför brukar vi säga att det är bra om du som bilägare räknar med att vara utan din bil den dagen, så att vi båda är säkra på att vi har den tid vi behöver. Hur själva konverteringen går till rent praktiskt kan du läsa mer om nedan.

Efter att din bil är konverterad

Efter att din bil är etanolkonverterad är det mesta som vanligt, men det är några saker som är viktiga att tänka på eftersom etanol som drivmedel inte har samma smörjande egenskaper som bensin. Här kan du läsa om Autoexperten rekommendationer, som du även kommer att få från din verkstad vid uthämtning av bilen. 

Efter att bilen är konverterad rekommenderar vi att du utför din service på samma Autoexpertenverkstad som gjorde arbetet. På så sätt kan våra konverteringsspecialister, samtidigt som de utför den vanliga servicen, också se till så att bilen fortsätter hållas i ett gott skick för etanoldrift. Det gör de genom att kika lite extra på de delar som hör till bränslesystemet. 

När din bil väl är etanolkonverterad kan du välja att tanka E85 och bensin i den blandning som du själv vill. Hel tank av det ena eller det andra, eller en blandning av båda. Vårt avancerade konverteringskit läser av blandningen vid varje enskilt tillfälle och anpassar insprutningen av bränslet till motorn efter det. Det innebär att du aldrig behöver vara orolig för att inte hitta en bensinstation som erbjuder E85, utan kan planera din vardagslogistik och semester precis som vanligt.

Vi rekommenderar dock att du tankar lite bensin ibland för att motorn ska smörjas och för att den ska starta enklare vid kalla dagar. Läs mer under Tanka lite bensin ibland och Blir bilen känsligare vid kallstart. 

Eftersom etanol inte smörjer motorn lika bra som traditionella fossila bränslen rekommenderar vi att du tankar med bensin lite då och då. En bra riktlinje är var 10:e tank som standard, och en blandning av 5-10% bensin i tanken under årets kallare månader.

Eftersom etanol som bränsle inte har samma smörjande egenskaper som bensin rekommenderar vi att du gör ett extra oljebyte mellan din ordinarie service, om serviceintervallet är lagt till var 3 000:e mil. Många biltillverkare rekommenderar alltid ett extra oljebyte som standard eftersom det förlänger bilens livslängd, men det är särskilt viktigt för bilar som drivs på etanol. Prata med din konverteringsspecialist på utvalda Autoexpertenverkstäder eller med oss centralt, så hjälper vi dig.  

Tekniska frågor

Vid en etanolkonvertering leder vi om bränslet till att gå genom en sensor, som med hjälp av en liten styrenhet läser av sammansättningen och aktuell motortemperatur. På så sätt anpassas insprutningsmängden bränsle till motorn efter precis rätt förutsättningar. Man gör med andra ord ingen åverkan på motorn, utan etanolkonvertering är egentligen ett sätt att hjälpa din bil att anpassa bränslemängden för det nya bränslet. Där konverteringsprodukten tillsammans med verkstadens kompetens för arbetet är avgörande.

Både sensorn och styrenheten vi använder oss av är små till sin storlek, och vid konverteringen ser vi till att fästa dem på lämpliga ställen i motorutrymmet, så att de inte är i vägen för dig som bilägare när du exempelvis ska kontrollera oljan eller fylla på spolarvätska. 

För att din bil ska kunna räknas som en så kallad miljöbil efter konverteringen behöver den omregistreras, vilket i dagsläget är oerhört svårt. Du kan läsa mer om omregistrering här under. 

Alla ändringar på ett fordon som innebär att registreringsbeviset inte längre stämmer i sin helhet måste registreras hos Transportstyrelsen, så även en etanolkonvertering, eftersom det påverkar vilket bränsle fordonet kan drivas av. För att kunna omregistrera bilen måste först en registreringsbesiktning utföras, där du som bilägare behöver kunna påvisa att din bil fortfarande lever upp till de utsläppskrav som gällde vid bilens tillverkningsår. Här börjar det bli knepigt, eftersom det i Sverige är väldigt svårt att ordna fram ett sådant underlag, och besiktningsorganen saknar i sin tur ofta kunskap kring hur de ska agera även när de får ett giltigt sådant.

På Autoexperten tror vi på att det måste vara enkelt att göra ett hållbart val. Därför driver vi frågan kring hur vi kan förenkla processen att omregistrera sin bil, och hoppas på att vi tillsammans med Transportstyrelsen kan ha en lösning på plats under 2021. Under tiden får man som bilägare själv ta ansvar för om man ändå vill etanolkonvertera sin bil, för att i efterhand kunna omregistrera bilen till både etanol och bensindrift. Väljer du att göra konverteringen hos någon av Autoexpertens verkstäder hjälper vi dig med intyget så snart ett tydligt regelverk är på plats.  

Tvärtom, etanol har visat sig ha många fördelar för motorn. Eftersom förbränningen av etanol är renare än bensin går motorn istället mer effektivt och jämnt. Men läs gärna mer om vad du ska tänka på under avsnittet ”Efter att din bil är etanolkonverterad” ovan.

Har du en gällande maskinskadeförsäkring rekommenderar vi ändå alltid dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om den påverkas av konverteringen. 

Vid kalla vinterdagar kan bilen ha lite svårare att starta än vanligt efter en etanolkonvertering, speciellt om du valt att tanka med bara E85. Det brukar inte krävas mer än något försök extra, men går temperaturen under -10 grader kan du med fördel blanda in 5-10% bensin i tanken för enklare start, även om E85 under vintertid alltid innehåller en högre andel bensin. Använd också gärna en motorvärmare för att hjälpa bilen på traven - det brukar ändå rekommenderas för motorns skull.

Prata med din verkstad under förbesiktningen så hjälper de dig med råd och priser kring installation av motorvärmare. 

Tidigare kunde många bilar få problem med att bränslespridarna ”kloggade igen” vid etanoldrift, vilket berodde på att de inte anpassade insprutet av etanol till motorn efter det nya bränslet. I och med den nya tekniken som vi använder oss av, tillsammans med en bättre sammansättning av E85, har vi sett några tecken på att det här problemet inte kvarstår med den produkt vi använder oss av och som har installerats i tusentals konverterade bilar runt om i Europa. 

Eftersom vi inte gör någon åverkan på bilen är det inga problem att ångra sin etanolkonvertering. Kontakta den Autoexperten som utförde arbetet eller oss centralt, så hjälper vi dig att boka in en så kallad reverserad konvertering.

Vill du gå tillbaka till att bara tanka bensin är det ännu enklare, eftersom du inte behöver göra något alls, utan du kan börja tanka bensin till 100% redan idag.  

Etanolen ger faktiskt bilen positiva effekter i form av ökad kraft och ett bättre vridmoment (runt 10 %). Utöver att den såklart också blir väldigt mer miljövänlig. Det innebär dock att bilen förbrukar mer etanol i snitt än om du hade tankat bensin. Därför tycker vi att det är viktigt att priset på etanol blir fördelaktigt, vilket vi anser vi anser bara kan göras möjligt genom sänkta skatter.

Det här är en av de vanligast återkommande frågorna vi får kring etanolkonvertering. Det beror på att de slangar och tätningar man använde tidigare inte var anpassade efter etanol/E85. I det konverteringskit som vi använder medföljer bränsleslangar som är speciellt anpassat för E85. Även etanolen i sig håller en högre standard än tidigare, så risken för dessa typer av problem är i dag väldigt liten.

Kontakt

Hanna Bühlmann
Chef Verkstadskoncept & Hållbarhet
Autoexperten
hanna.buhlmann@autoexperten.se
08-923230

Susanne Snäll
Pressansvarig Etanolkonvertering
susanne.snall@kgk.se
08-923205

Om du som bilägare fortfarande har frågor kring etanolkonvertering, eller vill få hjälp med att boka tid hos din närmsta konverteringsspecialist är du välkommen att kontakta oss på Kundtjänst.