I Sverige finns det idag drygt 2,8 miljoner bilar som går på bensin. En bensinbil konverterad till etanol eller biogas kan ge en minskad klimatpåverkan med 50-95 procent per fordon. På Autoexperten vill vi bidra till en fossilfri fordonsflotta, men vi tycker att omställningen går långsamt. Att efterkonvertera sin bensinbil till etanol är en av våra satsningar för att påskynda processen och bidra till en hållbar framtid.

Vad är etanolkonvertering?

Etanolkonvertering innebär att om du har en bensinbil kan du snabbt och enkelt uppgradera den till att bli mer miljöanpassad. Det är ett relativt enkelt ingrepp som innebär att man leder bränslet genom en en sensor, som känner av vilket typ eller blandning du tankar med, och anpassar bränsleinsprutet i bilens motor efter det. Efter konverteringen kan du välja att tanka både etanol, eller bensin när du behöver det.

Varför tror Autoexperten på etanolkonvertering?

Som stor aktör i branschen är det viktigt att vi leder vägen i hållbarhetsfrågan. Vi står helt bakom Sveriges mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men tycker att arbetet går alldeles för långsamt. Det är idag inte heller möjligt för alla att köpa eller äga en ny elbil, men vi tror att alla kan göra skillnad med det de har. Genom att konvertera sin bensinbil till att kunna gå på etanol, kan vi minska de fossila utsläppen med 50-95%. Det är ett val som ska vara både smart och enkelt tycker vi.

Fördelar med etanolkonvertering

  • Bränsle gjort på biobaserade ämnen
  • Minskar bilens klimatpåverkan avsevärt
  • Kan köras med både bensin och etanol

Hur går konverteringen till?

Etanolkonvertering via Autoexperten riktar sig i dagsläget exklusivt mot multiinsprutande bensindrivna fordon och inte kompatibelt med dieseldrivna fordon. Att konvertera tar ungefär tre timmar och kostar cirka 10 000 kronor per fordon att genomföra. Tiden kan däremot variera beroende på bilmodell och vilket år fordonet är tillverkat.

När kan du konvertera hos oss?

Vår ambition är att inom snar framtid kunna erbjuda våra kunder en snabb och komplett konverteringslösning till etanol. I dagsläget följer vi den politiska utvecklingen och de stimulanser som bidrar till initiativet och hoppas ett regelverk snart är på plats.

Se filmen nedan för frågor och svar kring etanolkonvertering

 

 Läs mer om Ekotransport

Läs mer om Bolunds bonus

 

Kontaktpersoner

Hanna Bühlmann
Chef verkstadskoncept & hållbarhet
Autoexperten
hanna.buhlmann@autoexperten.se
08-923230

 

Susanne Snäll
Pressansvarig etanolkonvertering
susanne.snall@kgk.se
08-923205

 

 

Vanliga frågor om etanolkonvertering

Det kan stämma, men är långt ifrån alltid sant.

Etanol är egentligen det vi i vardagligt tal kallar alkohol, och är ett så kallat biobränsle som framställs genom jäsning av olika typer av växter. I Nord- och Sydamerika använder man sig främst av majs eller sockkerrör för framställning av etanol, medan det i Sverige traditionellt sett har varit vanligast med spannmål som råvara. Framförallt den sydamerikanska etanolen har kritiserats för att vara ohållbar, då man i flera fall har bränt ned matfält till förmån för etanolproduktion, besprutat grödorna kraftigt, samt inte räknat med de långa och omiljövänliga transporterna över Atlanten för att nå oss i Europa.

För att etanolen ska kunna stå sig som ett hållbart alternativ anser vi att Regeringen behöver skapa bättre möjligheter för inhemsk produktion, baserat på svensk skogsråvara. Då kan vi både säkerhetsställa att etanolen kommer från en hållbart brukad skog, samtidigt som transporterna minimeras.


Tvärtom har etanol visat sig ha fler fördelar än nackdelar för motorn. En av de stora fördelarna är att bränslet minimerar så kallad knackning och överhettning. Vårt etanolkonverteringskit är dessutom programmerat för att automatiskt injicera rätt mängd bränsle – antingen etanol, bensin, eller en blandning av de båda – beroende på vad du har tankat, för att motorn alltid ska gå så rent som möjligt.

Etanolen ger faktiskt bilen positiva effekter i form av ökad kraft och ett bättre vridmoment (runt 10 %). Utöver att den såklart också blir väldigt mer miljövänlig. Det innebär dock att bilen förbrukar mer etanol i snitt än om du hade tankat bensin. Därför tycker vi att det är viktigt att priset på etanol blir fördelaktigt, vilket vi anser vi anser bara kan göras möjligt genom sänkta skatter.

Tidigare pratade man mycket om att bilens bränslespridare lätt ”kloggades igen” av etanol. Idag håller etanolen en bättre kvalitet än tidigare, vilket gör att risken för den här typen av problem har minskat avsevärt. Den nya tekniken hos vår samarbetspartner tillåter dessutom en automatisk styrning i både mängd bränsle som ska sprutas in, samt till vilken grad spridarna ska vara öppna. Dock rekommenderar vi fortfarande att man då och då, runt var femte tank, tankar bensin för att på så sätt ”rensa systemet”.

Att starta en etanoldriven bil när det är kallt ute kunde tidigare vara ett problem efter konvertering eller för den första generationens flexifuel-modeller. Med den nya tekniken som vårt konverteringskit erbjuder medföljer en klimatsensor som dels känner av hur mycket etanol som ska användas, men också hur länge spridarna ska vara öppna.

Oavsett vilket drivmedel man använder rekommenderar vi dock alltid att man förvärmer motorn och ser till att tändstiften är i gott skick.

Det här är en av de vanligast återkommande frågorna vi får kring etanolkonvertering. Det beror på att de slangar och tätningar man använde tidigare inte var anpassade efter etanol/E85. I det konverteringskit som vi använder medföljer bränsleslangar som är speciellt anpassat för E85. Även etanolen i sig håller en högre standard än tidigare, så risken för dessa typer av problem är i dag väldigt liten.

Enligt nya studier är risken för att bränslepumpen i bilen går sönder efter en etanolkonvertering lika liten som den normalt är på en bil. En bränslepump är en förbrukningsvara och bör enligt våra rekommendationer ses över med regelbundna intervaller oavsett.

De bilar som Autoexperten kommer kunna erbjuda att konvertera är bensinbilar med icke- direktinsprutade motorer, så kallade multiinsprutade. Dieselfordon samt bilar med motorer som använder direktinsprutning av bränslet kan i dagsläget inte konverteras på ett enkelt vis eftersom vi inte kommer åt att leda bränslet genom vår sensor.
 
Vi rekommenderar inte heller att man konverterar väldigt gamla bilar, eller bilar som är i dåligt skick. Din mekaniker kommer enkelt kunna hjälpa dig att se om din bilmodell är möjlig att konvertera, och gå igenom bilens status innan för att komma med förslag på eventuella serviceåtgärder innan konverteringen.

Det konverteringskit vi på Autoexperten använder innehåller en etanolsensor, som etanolen leds igenom och ser till att precis rätt mängd bränsle används vid varje enskilt tillfälle. Dessutom medföljer en förprogrammerad styrenhet som dessutom känner av etanolens sammansättning och rådande väderförhållanden – allt för att skapa de bästa förutsättningarna för etanolen och motorn som möjligt. Till sist innehåller kittet nya bränsleledningar - specialanpassade för etanol/E85.

På Autoexperten rekommenderar vi alltid att du gör en service och förbesiktning av bilen innan, för att se till att den är i gott skick inför konverteringen.