Kära kunder, nu tar vi på Auotexperten ett krafttag, tillsammans med er, för att minska förbrukningen av plastkassar. Från och med den första juni i år är det dessutom ett krav att vi som säljer eller ger bort plastpåsar till våra kunder ska informera om hur plastpåsarna faktiskt påverkar vår miljö - och de fördelar som finns med att minska plastförbrukningen.

Visste du att vi använder cirka 198 plastkassar i EU, per person och år? Framställningen av dessa plastkassar är väldigt energikrävande och har en negativ påverkan på miljön. Dessutom hamnar mycket plast ute i vår natur och i våra hav, något som får katastrofala följder för såväl landlevande djur som fiskar och havslevande djur. Kanske har ni sett bilderna på de sopberg som flyter omkring i Stilla havet? De två är tillsammans dubbelt så stora som den amerikanska kontinenten. Läs mer om >> sopbergen.

Det tar otroligt lång tid för plast att brytas ner i naturen. Det kan ta mellan 20 och 1000 år för en plastpåse att brytas ner. Själva påsen försvinner, men plasten finns kvar i form av småpartiklar som sprids. Just plastfragment är en väldigt vanlig förorening. Under 2014 använde amerikaner så många platspåsar att de skulle kunna nå 1 330 varv runt jorden. Då är ett varv runt jordens ekvator exakt 40 075,02 kilometer långt. Det – gånger 1 330 gånger, alltså.

Vi är måna om miljön och vi vill göra vad vi kan för att minska på plastförbrukningen.

Läs mer om varför det nu finns en förordning som kräver att butiker och restauranger ska informera sina kunder om plastkassarnas negativa miljöpåverkan på Naturvårdsverkets sida.