• 390 verkstäder, 57 butiker
  • 3 års funktionsgaranti på reservdelar
  • 12 mån fri assistansförsäkring vid service

Lätta lastbilar

Den här verkstaden reparerar lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Verkstaden har kunskapen och den utrustning, till exempel liftar, som krävs för att hantera lätta lastbilar.