• Cirka 400 verkstäder, 54 butiker
  • 3 års funktionsgaranti på reservdelar
  • 12 mån fri assistansförsäkring vid service

Hanterar försäkringsskador

Den här verkstaden är godkänd av ett eller flera försäkringsbolag, du hittar information om vilka bolag på verkstadens hemsida. Inför verkstadsbesöket anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag och får då ett skadenummer som du tar med dig till verkstaden. Verkstaden sköter sedan all kontakt med försäkringsbolaget under hela reparationsprocessen.  

Du kan känna dig trygg när du lämnar in bilen till en Autoexpertenverkstad - välkommen!