Autoexperten kan bygga om alla fossilbilar till etanoldrift på sju år, rent teoretiskt. Vi på Autoxperten, med våra drygt 360 verkstäder i hela Sverige, har redan börjat investera i tekniken som behövs för konverteringen.

I Sverige finns det idag drygt 2,7 miljoner bilar som går på bensin. En bensinbil konverterad till etanol eller biogas kan ge en minskad klimatpåverkan med 50-95 procent per fordon. Genom att konvertera bilar som redan rullar på vägarna blir Autoexperten en större del av den cirkulära ekonomin. 

En konvertering till etanol tar ungefär tre timmar och kostar cirka 10 000 kronor per fordon medan konvertering till gas tar några dagar och kostar runt 50 000 kronor. Med en heltidsanställd mekaniker för konvertering på varje verkstad skulle Autoexperten kunna bygga om alla bensinbilar på sju år. 

Innan steget tas fullt ut behöver det finnas ett regelverk på plats. Det handlar bland annat om att godkännandet för omregistrering av konverterade fordon i bilregistret ska säkras för att öka tryggheten för bilägaren. Dessutom behöver riktlinjerna från Transportstyrelsen bli tydligare. Autoexperten har kompetensen, resurserna och har redan börjat investera i tekniken.