Kallstarter ökar bilens utsläpp avsevärt

Med en förvärmd motor minskar utsläppen av kolväten och partiklar då bilens avgasrening börjar fungera tidigare. Utsläppet från en enda kallstart motsvarar cirka 35 km körning i jämn hastighet med en varm motor.

20 minuter räcker för att göra stor skillnad

Tyska bilistorganisationen ADAC har nyligen gjort en test på parkeringsvärmare från Webasto. Testet visar att en bensinmotor släpperut cirka 50 procent mindre kolväten och kväveoxid redan efter 20 minuters värmardrift. Dessutom halveras även koloxidutsläppet.

Alla starter är kallstarter

Att varmstarta motorn minskar motorslitaget kraftigt. Det gäller faktiskt även sommartid eftersom alla starter med en motortemperatur under den normala driftstemperaturen är att betrakta som en kallstart. Diagrammet på nästa sida är resultatet av ett test gjort av TÜV och visar tydligt att du även sommartid ska använda din Webastovärmare!

Avgasutsläpp vid kall respektive förvärmd motor

Mätning IABG München

Mätresultaten med förvärmd motor inkluderar även värmarens egna avgasutsläpp.Mätresultaten med förvärmd motor inkluderar även värmarens egna avgasutsläpp.
Motor: Bensin med 3-vägskatalysator. Förvärmning: 30 minuter. Värmare Webasto Thermo Top 5 kW.