Vid beställning av produkter och tjänster samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Autoexperten för digitala tjänster och marknadsföring samt för statistik- och analysändamål. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda Autoexpertens digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Autoexperten för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Autoexperten via kundservice.