Godkänd Bilverkstad är en ny kvalitetsstandard för alla Sveriges verkstäder. Syftet är att säkerställa en sund konkurrens inom verkstadsbranschen och se till att de lagar, förordningar och krav som vår verksamhet berörs av också efterlevs. Genom att arbeta enligt Godkänd Bilverkstad skapar vi samtidigt ett systematiskt arbete inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö - frågor som vi anser är viktiga för både oss och er som kund.

Vi kontrolleras av oberoende tredje part

Skillnaden mellan Godkänd Bilverkstad och andra kvalitetsstämplar inom verkstadsbranschen är att ett godkännande enligt standarden endast kan tilldelas av en oberoende tredje part. Det är med andra ord inte verkstaden själv som bedömer om det arbete man gör inom kvalitet, miljö och säkerhet känns tillräckligt och tillförlitligt. Därför kan du som kund känna dig extra trygg när du lämnar in din bil till en Autoexperten Godkänd Bilverkstad.

Autoexperten står bakom Godkänd Bilverkstad

För Autoexperten är det självklart att stå bakom den nya branschstandarden, eftersom vi tror att upplysta kunder är bra kunder. Genom att bli mer transparenta och öppna med allt arbete som sker i både verkstaden och den övriga dagliga verksamheten skapar vi både förtroende och förståelse, samtidigt som risken för missförstånd minskar. Med hjälp av Godkänd Bilverkstad får enskilda, oanslutna verkstäder också hjälp att säkerhetsställa att de bedriver en sund verksamhet – något vi på Autoexperten är säkra på kommer att gynna hela vår bransch.

Vad innebär det för dig som kund?

Vi blir bättre på frågor som rör kvalitet, miljö och säkerhet. Samtidigt vill vi att du ska känna pålitlighet, tydlighet och säkerhet när du lämnar in bilen till en godkänd bilverkstad hos Autoexperten.

  • Pålitlighet: Bygger på god service och kompetens i att utföra arbetet. Vi följer de lagar, regler och rekommendationer som råder inom branschen.

  • Tydlighet: Vi informerar alltid om vad som ingår i priset och går igenom arbetet som utförts. Du får alltid ett fysiskt eller digitalt nyckelkvitto.

  • Säkerhet: Vi har tydliga rutiner och försäkringar för din bil. Vi främjar en hälsosam arbetsplats och tar ansvar för vår miljöpåverkan.