Godkänd Bilverkstad är en kvalitetsstandard för alla Sveriges verkstäder. Syftet är att säkerställa att de lagar, förordningar och krav som vår verksamhet ställer på oss efterlevs.

Oberoende tredje part är kravställare

Den största skillnaden mellan Godkänd Bilverkstad och andra kvalitetsstämplar inom verkstadsbranschen är att ett godkännande enligt standarden endast kan utfärdas av en oberoende tredje part. Att vara en Godkänd Bilverkstad innebär att våra verkstäder följer de lagar, förordningar och krav inom miljö och säkerhet som branschen kräver. Därför är vi på Autoexperten extra stolta över att vara den första verkstadskedja i Sverige att få samtliga verkstäder godkända enligt standarden.

Autoexpertens paraplycertifiering

Autoexperten som kedja tillsammans med våra verkstäder är paraplycertifierade enligt Godkänd Bilverkstad. Vilket innebär att vi är certifierade både centralt och hos våra verkstäder. Det innebär att certifieringen och kontroller sker hos oss centralt, istället för på plats hos våra cirka 360 verkstäder runt om i landet. Detta har vi kunnat åstadkomma genom det goda samarbete vi har med våra verkstäder och den tillit som finns inom kedjan. Det gör även att våra verkstadsägare, tekniker och mekaniker kan lägga mer tid på att hjälpa våra kunder och deras bilar, istället för att sitta med administration.

Hanna Bühlmann, chef för Autoexpertens verkstadskoncept, förklarar vidare;
– När vi nu infört en paraplycertifiering kommer vi att kunna, som första verkstadskedja på den märkesobundna sidan, kvalitetssäkra alla våra verkstäder. Under ett och samma certifikat. Vi är först med det här upplägget och kan med säkerhet säga till alla konsumenter att vi ställer högst krav av alla obundna kedjor och genom certifieringen säkerställer att alla våra verkstäder lever upp till kraven. Du som kund ska kunna känna dig lika trygg, oavsett till vilken Autoexpertenverkstad du lämnar in bil till.

Vad innebär det för dig som kund?

Vi blir bättre på frågor som rör kvalitet, miljö och säkerhet. Samtidigt vill vi att du ska känna pålitlighet, tydlighet och säkerhet när du lämnar in bilen till en godkänd bilverkstad hos Autoexperten.

  • Pålitlighet: Bygger på god service och kompetens i att utföra arbetet. Vi följer de lagar, regler och rekommendationer som råder inom branschen.

  • Tydlighet: Vi informerar alltid om vad som ingår i priset och går igenom arbetet som utförts. Du får alltid ett fysiskt eller digitalt nyckelkvitto.

  • Säkerhet: Vi har tydliga rutiner och försäkringar för din bil. Vi främjar en hälsosam arbetsplats och tar ansvar för vår miljöpåverkan.