3 års funktionsgaranti.

Vi lämnar 3 års funktionsgaranti på samtliga reservdelar (undantaget är startbatterier som har 2 års garanti). Om fel uppstår byts produkten ut mot en ny eller så reparerar vi den kostnadsfritt. Som garantibevis gäller endast kundkvitto, som skall uppvisas och styrka köpet av varan. Du måste vända dig till den butik du handlade i för att hävda garanti. Garantin är personlig, dvs. garantin upphör att gälla om fordonet byter ägare. Garantin gäller vid normalt bruk av reservdelen.

Garantin gäller inte vid skada som uppkommit genom:
-       Felmontering.
-       Misskötsel.
-       Olyckshändelse.
-       Yrkesmässig användning.
-       Tävlingsbruk.
-       Normal förslitning/försämring.

30 dagar öppet köp.

Vi vill att alla kunder ska känna trygghet vid sitt köp hos oss.
Vi ger dig därför alltid 30 dagars öppet köp i våra Autoexperten-butiker.

Regler för öppet köp:
-       Öppet köp gäller mot uppvisande av giltigt kvitto.
-       Öppet köp gäller endast om artikeln återlämnas i obruten förpackning och i oskadat skick.
-       Öppet köp gäller inte för elektroniska reservdelar samt för beställningsvaror.
-       Retur ska göras till samma butik där du gjorde köpet.