• Cirka 400 verkstäder, 54 butiker
  • 3 års funktionsgaranti på reservdelar
  • 12 mån fri assistansförsäkring vid service

Service

Du måste inte serva din bil hos en originalverkstad för att behålla nybilsgarantin, Autoexperten hjälper dig gärna med din service.

Den här Autoexpertenverkstaden servar bilen enligt biltillverkarens instruktioner och efter servicen får du serviceprotokollet och en stämpel i servicekortet.

Välkommen när nästa serviceintervall infaller!