En bakre ljuddämpare som visar insidan.

En bakre ljuddämpare liknar en främre och en mittre ljuddämpare, men är annorlunda i sin interna uppbyggnad. Denna skillnad ger det slutliga avgasljudet och minskar ljudnivån ytterligare. 

Även här använder man både absorberingsprincipen och reflektionsprincipen.

Absorberingsprincipen innebär att en ljuddämpare är fylld med absorberande material så som stenull, fibermatta eller glasfiber (E-glass).

Reflektionsprincipen är där ljudvågorna som passerar ljuddämparen måste passera hinder i själva ljuddämparen.

Positionen av en bakre ljuddämpare medför att avgaserna är mycket svalare i denna del av avgassystemet (upp till 350° C.). Detta innebär i sin tur att en bakre ljuddämpare är utsatt för extremt hög korrosion på grund av en ökad mängd avgaskondens och en lägre avdunstning.

Om fordonet ständigt körs över korta avstånd kommer korrosionshastigheten accelerera i takt med att din bakre ljuddämpare inte når temperaturen för kondensavdunstning. Detta är en viktig faktor för hur livslängden minskar på en ljuddämpare på grund av korrosion.

En klassisk ljuddämpare tillverkas oftast genom att man har två lager aluminiumserat stål som man fäster mot en gavel via falsning. Dessa är då ofta runda eller ovala i sin form, ingående och utgående rör svetsas oftast i gaveln. Man vill gärna svetsa så lite som möjligt då detta skadar ytskiktet. Ljuddämparen kan också tillverkas genom att man pressar en övre och undre del som falsar ihop. Detta gör att man kan anpassa dämparen mer efter bilens undrerede och blir allt vanligare på moderna bilar.  

Röret som går in i ljuddämparen kröker man för att passa efter bilens underrede och kan ofta vara komplicerad i sitt utförande. Det är viktigt att den görs rätt så det inte tar i under bilen då det medför oljud.

Kopplingen mot den tidigare delen i avgassystemet kan antingen vara av en flänskonstruktion där en packning ofta används som tätningen och sedan har man ett antal bultar för att hålla ihop det hela. En annan vanligt förekomande konstruktion är att den bakre dämparens rör har en grövre dimension så den passar över den angränsande avgasdetaljen som den skall anslutas till. För att låsa detta används då en klämma.

En bakre ljuddämpare kan ha slutröret inbyggt i sin konstruktion och då avslutar avgassystemet. På vissa bilmodeller är detta en separat komponent som då skruvas fast på din ljuddämpare.

Byta ljuddämpare

Att byta en ljuddämpare kan vara svårt då en ljuddämpare kan vara otymplig och kan sitta fastrostad. På vissa bilmodellar så är avgassystemet en hel enhet, vilket gör att för att kunna montera en ljuddämpare så måste det befintliga avgassystemet kapas. Därför bör en ljuddämpare bytas av en verkstad. När man byter en ljuddämpare så bör man även byta monteringsdetaljerna som håller upp en ljuddämpare under bilen samt packningar om sådana finns. Gummiupphängningar torkar med tiden och blir inte lika flexibla så därför är det viktig att de byts när man byter ljuddämpare.