Mittre Ljuddämpare som visar ljuddämparens inreVad är mellersta ljuddämparen?

I en typisk 4-cylindrig motor sker förbränningen ca 1 500 till 6 000 gånger per minut. Ljuddämparen reducerar ljudvågorna till en acceptabel nivå och säkerställer ett korrekt gasflöde genom avgassystemet.

En ljuddämpare är en kombination av olika kammare, perforerade- och fasta rör konstruerade att sprida buller under förflyttning av avgaser och ånga.

Två grundläggande principer används för att minska bullernivåerna:

• Med absorptionsprincipen är absorberande material så som stenull, fiber-matta, glasfiber (E-glas) instoppade i ljuddämparens håligheter för att eliminera oönskat ljud. Friktion omvandlar ljudenergi till värmeenergi.

•  Med reflektionsprincipen kan ljudvågor också minskas genom att de måste passera förbi hinder i dämparen.

De flesta avgassystem använder två eller tre ljuddämpare. De kallas främre-, mellersta eller bakre ljuddämpare beroende på placering.

När den främre ljuddämparen går sönder är det ofta på grund av utmattningssprickor som kan orsakas av kraftiga vibrationer. Den främre ljuddämparen kan nå en temperatur på 1000° C.

Autoexpertens verkstäder har lång erfarenhet och den kompetens som behövs för att laga eller byta trasiga delar i din bil. Välkommen in till din närmaste verkstad >>