När behövs en färdskrivare?

Färdskrivare är en anordning som, enligt lag, ska finnas på tung yrkestrafik (undantag finns dock) som registrerar kör- och vilotider. Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 ska alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU vara utrustade med färdskrivare. En färdskrivare registrerar förarnas kör tider och vilotider, bland annat. Tack vare att dessa uppgifter registreras kan förarna, företagen och myndigheterna kontrollera att reglerna följs. 

Vad är en digital färdskrivare?

En digital färdskrivare registrerar per automatik kör- och vilotider i ett fordon och på ett förarkort. För alla fordon som har tagits i bruk från den 1 maj 2006 är det obligatoriskt att ha en digital färdskrivare. En analog färdskrivare är fortfarande godtagbart för fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.

Alla tunga fordon i yrkestrafik ska vara utrustade med färdskrivare enligt lag

Vad krävs av mig som förare?

Enligt Transportstyrelsen skrivelse ska du som förare kontrollera följande:

  1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
  2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt.
  3. Om du måste lämna fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med digital färdskrivare.
  4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
  5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
  6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna.

Vad gör jag om färdskrivaren inte fungerar?

Om det skulle vara så att den digitala färdskrivaren inte fungerar (eller den analoga för den delen) så ska du manuellt registrera dina aktiviteter (körtid, vilotid, tillgänglighet etc) på ett papper. Du måste även skriva ner alla uppgifter som annars registreras av färdskrivaren, så som namn, körkortsnummer etc och du måste skriva under med din namnteckning.

Hur ofta ska färdskrivaren kontrolleras av en verkstad?

Färdskrivaren ska besiktigas med högst två års mellanrum och den besiktigningen sker på en verkstad som är ackrediterad för att kontrollera just digitala färdskrivare. Hitta en verkstad nära dig och få hjälp med din färdskrivare.