Främre rör som sitter först efter motorn i avgassystemet Det främre röret transporterar gaser och ångor från grenröret på motorn till en annan komponent i avgassystemet. Detta är ofta katalysatorn.

På senare bilmodeller är trenden att montera främre rör med dubbla skal. Dessa har ett inre och ett yttre rör åtskilda av en liten luftspalt som tjänar till att isolera det inre röret. Detta säkerställer ökad isolering för att skydda det yttre skalet och därmed bottenplattan från värmen och ger bättre resultat, light-off*, av katalysatorn.

Denna konstruktion kallas "Air Gap Pipe".

Ett främre rör är ofta försett med flexibel metalldel. Detta för att ta upp svängningar och vibrationer från motorn som kan röra sig lite vid olika varvtal. Det främre röret är ofta också försett med ett fäste där lambdasonden sitter. Denna mäter avgaserna från motorn och justerar efter behov så motorn har en optimal förbränning.

En annan sak som ofta finns på det främre röret är en värmeplåt. Denna skall skydda för att det främre röret blir mycket varmt. Det man skall tänka på är att detta tillverkas ofta i annant material än det främre röret vilket kan göra att det reagerar olika på värme. Det kan göra att det ibland släpper i sina fästen. Då kan vibrationerna från det främre röret få denna plåt att vibriera och därmed skapar oljud

Byta främre rör

Behöver du hjälp med ditt avgassystem så kontakta en av våra Autoexperten bilverkstäder nära dig.

* "Light-off": De kemiska processerna i katalysatorn börjar inte förrän en viss temperatur har uppnåtts. Denna temperatur är cirka 300° C till 350° C och kallas Light-off.