Katalysator för din bil. En katalysator liknar en liten ljuddämpare och är monterad i avgassystemet, i närheten av avgasgrenröret, för att minimera värmeläckage innan gasen kommer in i en katalysator.

Vad är en katalysator?

En katalysator minskar skadliga föroreningar från motorn mer effektivt än någon annan anordning för utsläppskontroll. Nuvarande typ av katalysator introducerades för mer än 20 år sedan och är nu standard på bilar genom att det är lag att de skall finnas.

Hur fungerar den?

Uppgiften för en katalysator är att omvandla föroreningsgaser såsom kolväten, kolmonoxid och kväveoxider till ofarligt kväve och utsläpp av koldioxid och vattenånga.

Själva katalysatorn i en katalysator är en ädelmetallbeläggning applicerad på en keramik- eller ett metallsubstrat som liknar en bikupa. Underlaget har en flerkanalig struktur med en stor ytarea vilket resulterar i en belagd yta motsvarande två gånger storleken på en fotbollsplan.

En modellanpassad katalysator som är typgodkännd.Alla våra modellanpassade katalysatorer är typgodkännda enligt Europeiska direktiv. Typgodkännandet garanterar slutanvändaren att produkten överensstämmer med originalprodukten som bilproducenten har designat. Detta gäller mottryck, ljudnivå, passform och funktion. Typgodkännande koden kan ofta ses på undersidan av en katalysator.

Vid en enhet så finns ofta en s.k. lambdasond som mäter syrehalten i avgaserna. Lambdasonden reglerar via motorns bränsleinsprutningssystem förbränningen så att avgasreningen blir så optimal som möjligt.

En korrekt drift av en katalysator är avhängigt korrekt motorförbränning och underhåll, användning av blyfritt bränsle och lämpligt avgassystem. Det har direkt påverkan på livslängden. Är inte förbränningen optimal så förkortas livslängden drastiskt. Bara tillfälliga motorproblem kan förstöra en katalysator mycket snabbt.

Efter att de passerat enheten så går avgaserna ofta vidare till den främre/mittre ljuddämparen. Detta kan dock variera beroende på bilmodell.

Tänk på att en katalysator kan bli mycket varm. Du bör aldrig vidröra den direkt efter du kört med bilen eller parkera bilen på ett sådant sätt att din katalysator kan komma i kontakt med något brännbart som t.ex. högt tort gräs.

Byta Katalysator

Att byta en katalysator kan vara svårt och bör utföras av en verkstad. De kan också mäta avgasvärdena så att man ser att det fungerar som det skall efter bytet. Du hittar din närmaste Autoexperten bilverkstad här som kan hjälpa dig med din katalysator.