Spolarvätska är nödvändigt för en bra sikt under alla väderförhållande då den håller bilens rutor rena. Det finns färdigblandad och koncentrerad spolarvätska att välja mellan, där den koncentrerade blandas med vatten. Hur mycket spolarvätska du har i relation till vattenmängden avgör fryspunkten, då vattenmängden påverkar det frostskyddsmedel som finns i spolarvätskan.

I Sverige är det viktigt att fryspunkten är låg på grund av våra kalla vintrar och det kan vara knepigt att få till rätt fryspunkt när du väljer koncentrerad spolarvätska. Den färdigblandade är redo för svenska förhållanden och då är det bara för dig att fylla på spolarvätska utan att blanda den.

De flesta bilarna har en varningslampa som anger när spolarvätskan är slut, men det är ändå bra att kontrollera mängden med jämna mellanrum så som när du tankar bilen. Hur snabbt spolarvätskan går åt beror på vädret och hur mycket du använder den, det är dock klokt att ha en extra flaska i bilen.

Var fyller man på spolarvätska?

Behållaren för spolarvätska sitter vanligtvis vid kanten av motorn och locket är för det mesta blått eller gult. På locket ser du en symbol för vindrutetorkare, vilket vanligtvis består av en vindruta med två streck. Behållaren har ofta ett streck som anger maxgräns för hur mycket spolarvätska du ska ha i som mest.

Du kan gärna ha en tratt i bilen som du använder när du fyller på spolarvätskan för att undvika onödigt spill. Men hur mycket spolarvätska ryms i behållaren? Det beror på vilken bil du har och information om exakt mängd finns oftast angivet i instruktionsboken. Det brukar röra sig om tre till fem liter.

Om du blandat spolarvätskan själv och den råkar frysa kan du tina den på olika sätt. Du kan antingen ställa bilen i ett uppvärmt parkeringshus eller garage eller blåsa på behållaren med en värmefläkt. Fyll gärna upp med ny spolarvätska under tiden, såvida du har plats till det i behållaren.