Koppling, Tryckplatta, Lamellcentrum, Urtrampningslager, En koppling har till uppgift att bryta förbindelsen mellan motor och växellåda.Hur fungerar kopplingen?

En koppling har till uppgift att bryta förbindelsen mellan motor och växellåda. När den åter överför kraften skall det ske mjukt och smidigt. En koppling skall även dämpa vibrationer från motorn och skydda växellådan från överbelastning. Principiellt består kopplingen av svänghjul, tryckplatta, lamell och urtrampningslager. Kopplingssystemet skall man alltid byta komplett (tryckplatta, lamell och urtrampningslager). Man bör också kontrollera manövreringssystemet
(kopplingscylindrar, hydraul- rör/slangar och kopplingswire) och kontrollera att kopplingen kopplar in och ur. På bilar med dubbelmassa svänghjul bör man även kontrollera funktionen på svänghjulet och byta ut vid behov.

Tryckplatta

Tryckplattan överför kraften från motorn till växellådan via kopplingslamellen. I moderna motorer avvänds solfjäderkoppling (membranfjäderkoppling). Det finns även tryckplattor med automatisk justering som kompenserar förslitningen på lamellcentrumets belägg, detta system ökar körkomforten genom att man har samma pedaltryck och pedalhöjd under kopplingens hela livslängd.

Lamellcentrum

Tryckplattan överför kraften från motorn till växellådan via kopplingslamellen. Lamellen har torsionsdämpare för att minska vibrationerna från motor till växellåda och fjädrande friktionsbelägg för bättre startegenskaper.

Urtrampningslager

Urtrampningslagret manövreras antingen mekaniskt via en wire och urtrampningsgaffel eller hydrauliskt med givar(huvud)cylinder och slavcylinder och urtrampningsgaffel. Solfjäderkopplingen är inställd utan spel dvs. urtrampningslagret roterar med kopplingen. Urtrampningslagret ställer automatiskt in sig centriskt mot solfjädern första gången som kopplingen manövreras. CSC (koncentrisk slavcylinder) urtrampningslager har inbyggd slavcylinder. De monteras direkt på växellådan (utan urtrampningsgaffel). Denna typ av urtrampningslager används om utrymmet inte räcker till för en konventionell kopplingsmanövrering.

Svänghjul

Svänghjulet är fastbultat i vevaxeln. Det finns två typer av svänghjul, stelt svänghjul som består av en massa och för moderna motorer ett dubbelmassa svänghjul. Dubbelmassa svänghjulet består av två massor som är lagrade tillsammans. Kraften från motorn överförs mellan dessa massor via planetväxlar och ett effektivt fjädringssystem. Dubbel massa svänghjulet dämpar de allt kraftigare vridmomentsdifferenser i moderna motorer som en konventionell koppling inte klarar av. På bilar med dubbelmassa svänghjul används oftast ett stelt lamellcentrum utan torsionsfjädrar.

Byta koppling

Att byta koppling är en stor reperation då man måsta in mellan motor och växellåda. Det jobbet bör man lämna till en verkstad. Du hittar din närmaste Autoexperten bilverkstad här. Vi hjälper dig gärna att byta koppling.