Vad innebär ett villkorat alkolås?

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Ett alkolås efter rattfylleri gör så att du fortsatt kan köra bil, dock med specifika, personligt kopplade, villkor.

Vad är ett alkolås?

Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke. Lådan monteras under instrumentpanelen och gör så att bilen är spärrad och startmotorn låst. För att kunna starta fordonet måste föraren ge ett godkänt utandningsprov i munstycket (som understiger 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften, motsvarar 0,2 promille alkohol i blodet). Dessutom måste föraren blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Varje blåsning registreras i alkolåsets minnesfunktion. Personer som har nedsatt lungkapacitet eller andra andningssvårigheter bör i förväg ta kontakt med en alkolåsleverantör för att pröva om de klarar den andningsteknik som krävs. I vissa fall krävs det att man blåser 0,0. Då maskinen är känslig för alkohol kan vardagliga saker påverka låset, t.ex. om du har använt en munskölj med alkohol i eller om du precis har använt bakteriedödande alkogel eller handsprit.

Hur kan jag få ett körkort med villkor?

För att få ett villkorat körkort måste den som söker ha körkort från ett land inom EES och man måste vara permanent bosatt i Sverige.

Man kan inte få ett körkort med villkor om alkolås om rattfylleriet skett med narkotika i blodet eller om man regelbundet använder narkotika. Behandling med narkotikaklassade läkemedel ska vara ordinerat och får inte innebära någon trafiksäkerhetsrisk.

Böter eller fängelsestraff får man även om man får villkor om alkolås, beslutet om alkolås påverkar alltså inte straffet.

Hur lång tid har man alkolås?

Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från när du blir delgiven ett beslut om alkolås. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit återkallat.

Villkorstiden är två år i följande fall:

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
  • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

I övriga fall är villkorstiden ett år. 

Alkolåset är personligt

Under villkorstiden får du endast köra fordon utrustat med ett alkolås som

  • är personligt
  • godkänt av Transportstyrelsen
  • tillhandahålls av en av de leverantörer Transportstyrelsen har godkänt
  • någon annan får inte blåsa åt dig, det är strikt personligt

Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet under villkorstiden, service/kalibrering av alkolåset och läkarintyg efter halva tiden, annars kan beslutet om villkor om alkolås tas bort och körkortet återkallas. Vanligt är att man får lämna urinprov regelbundet där man testar för olika typer av narkotika.

Kalibrering av alkolås

Du kommer behöva kalibrera ditt alkolås på regelbunden basis. Maskinen säger till när det är dags. Viktigt då är att man beger sig till en certifierad verkstad som kan just det låset du har. 

Se filmen om hur Drägers alkolås fungerar här nedan.

 

Behöver du hitta en verkstad som kan kalibrera och serva ditt alkolås? Autoexpertens certifierade mekaniker hjälper dig med allt som rör ditt alkolås.