Dieselmotorer släpper, som bekant, ut avgaser som innehåller väldigt höga halter av kväveoxider. Kväveoxider är mycket skadliga för vår miljö och bidrar bland annat till försurning och övergödning av våra marker och sjöar. Med hjälp av AdBlue minskar de skadliga utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer. 

Vad är AdBlue?

AdBlue är en produkt som består av vatten och urea. Det är en giftfri vätska som är ofarlig för både hälsan och miljön. Den är inte brandfarlig, men kan skapa irritation vid kontakt med hud eller ögon. Vätskan bör inte heller komma i kontakt med metall, då den kan ta skada. Om har spillt AdBlue på dig själv eller på metall, skölj så snabbt som möjligt bort det. 

Rena avgaserna med hjälp av Adblue

De miljöfarliga gaserna har uppmätts till 30 gånger högre än tillåtna gränsvärden. Som tur är går det alltså att sänka de miljöfarliga halterna av kväveoxider till godkänd nivå. Detta görs genom användning av SCR, selektiv katalytisk reduktion. Det är en teknik där man använder en speciell katalysator och tillför den renande vätskan AdBlue.

Namnet till trots är Adblue en helt färglös vätska. Det består av avjoniserat vatten och 32,5 % ureaämnen. 

Hur fungerar AdBlue?

Vid förbränningen omvandlar AdBlue kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga, som sedan är det som släpps ut tillsammans med bilens avgaser. Adblue kan köpas vid välsorterade verkstäder och återförsäljare för biltillbehör. På vissa bensinstationer säljs Adblue också direkt från pumpar. Adblue säljs i flaskor och små dunkar, eftersom en vanlig personbil inte behöver särskilt stora mängder av medlet. Förbrukningen av Adblue varierar dock lite beroende på vilken bilmodell det rör sig om och hur den används. Om du är osäker på vad som gäller för ditt fordon, hjälper vi gärna till på din närmsta Autoexperten butik eller verkstad.

Häll INTE AdBlue i bränsletanken

AdBlue ska inte blandas ner i samma tank som drivmedlet. Dieselbilar som har SCR-reningssystem (och alltså kräver AdBlue) är utrustade med en egen tank, varifrån medlet sedan pumpas ut i avgaserna vid rätt tillfälle under förbränningen. Adblue-tanken sitter ofta i anslutning till den vanliga dieseltanken och har vanligtvis ett blått tanklock eller är tydligt märkt på annat sätt så att du inte riskerar att förväxla tankarna.  

Om du har fått AdBlue i dieseltanken är det viktigt att inte starta motorn och att inte flytta bilen. Dränera tanken medan bilen står kvar på samma plats. Om du har startat motorn behöver du experthjälp. Boka tid på en verkstad nära dig för bilreparation

Att tänka på om din bil har SCR-system

Det är viktigt att aldrig köra Adblue-tanken helt tom. Kontrollera vätskenivån med jämna mellanrum och fyll på så fort det behövs. Kör du tanken helt torr kan det bildas kristaller och avlagringar i tanken och rörsystemet. Dessa delar måste då rengöras eller i värsta fall bytas ut. Det kan med andra ord bli kostsamt. Det kan också vara bra att ha lite extra koll på literpriset på Adblue eftersom det kan skilja sig mycket åt.

Hur mycket AdBlue går åt?

Hur mycket AdBlue som går åt i din bil beror på temperatur och körstil. I snitt förbrukas mellan 0,7 och 2,0 liter AdBlue per 100 körda mil. AdBlue-tanken rymmer cirka 10 liter på en vanlig personbil. Det betyder att du behöver fylla på med ny AdBlue mellan var 500:e till var 1200:e mil. När det är dags för bilservice, be verkstaden fylla på AdBlue när du servar din bil.