Bränslefiltret filtrerar bränslet i bilens tank för att undvika skador på dess motor. Modern bensin innehåller inte mycket föroreningar, men smuts kan ändå hamna i tanken genom fukt, flagnad färg och andra små partiklar. Om partiklarna hamnar i bilens bränslepump eller de känsliga injektorer som finns i moderna bilar kan det få förödande konsekvenser, därför är alla bilar utrustade med ett bränslefilter. Att byta bränslefilter innan det går sönder eller blir igensatt är därför en investering.

Hur ofta ska jag byta bränslefilter?

Inget bestämt tidsspann finns för byte av bränslefilter, men det rekommenderas att det görs med jämna mellanrum. Det kan ibland ingå i den regelbundna servicen av bilen men det tål att kontrolleras. Oftast kan du hitta information om bränslefiltret till just ditt fordon i dess servicemanual. Genom att kontinuerligt kontrollera och byta bränslefilter kan du undvika ett tilltäppt sådant. Ett filter som är täppt av partiklar begränsar flödet av bränsle vilket leder till sämre prestanda.

Om din bil inte får tillräckligt med bränsle blir den slö, vilket är ett tecken på att bränslefiltret bör bytas ut såvida andra orsaker inte föreligger. All kontamination av bränsle försämrar motoreffekten oavsett motortyp. Bränslefilter i dieselmotorer fungerar ibland annorlunda då dieselmotorer är mer känsliga för vatten. Det beror på att dieseln även ska smörja de rörliga delarna i motorn och vid överskott av vatten riskeras delarna att överhettas, vilket leder till snabbare utslitning.

Hur och vem ska genomföra bytet?

Att byta bränslefilter är inte särskilt svårt, men det är alltid säkrast att besöka en bilverkstad om du inte innehar rätt kompetens för arbetet. En del bränslefilter byts inte ut, istället rengörs de och sätts sedan tillbaka. I din servicemanual kan du hitta både information om filtertyp samt hur det byts ut. Det kostar inte mycket varken att köpa eller byta bränslefilter då det enbart tar några minuter att genomföra.

Filtret sitter för det mesta med en snabbkoppling som enkelt kan snäppas loss, för att sedan bytas ut. Det gör det även enkelt att ta loss och kontrollera om bränslefiltret behöver bytas ut. Motorn kommer få en längre livslängd om du håller koll på filtret då smuts och partiklar tvingar den att arbeta hårdare eftersom bränslet inte kommer fram som det ska. Med rätt underhåll kommer din bil hålla ett högre värde.