Hur fungerar bilens bromsar?

Bilens bromsar betyder allt för att du som förare ska uppnå maximal säkerhet när du kör. Ibland kan yttre faktorer göra så att man måste göra en kraftig inbromsning och då vill det till att bromsarna tar ordentligt så att du får en så kort bromssträcka som möjligt och undviker en eventuell kollision. Bromssystemet är det system som används för att kunna bromsa ett fordon i rörelse. Man brukar säga att det finns tre typer av bromssystem: hydrauliska, mekaniska och elektroniska.

Funktionen hos bilens bromssystems är helt avgörande för säkerheten - allt måste fungera. Man brukar prata om att bilen har ett så kallat tvåkretssystem, vilket innebär att fotbromssystemet är indelat i två komponenter. Om en krets (bromsen till två hjul) slutar att fungera så kommer ändå krets nummer två att bibehålla en normal funktion. Alla nya bilar har den här typen av bromssystem eftersom det höjer säkerheten markant. Moderna bilar har även något som kallas hydrauliska bromsar, kort och gott så innebär det att kraften i bromsmomentet från pedal till broms sker med hjälp av en bromsvätska.

Vad är ABS-bromsar?

Anti-lock braking system heter det på engelska, men vi kallar det ABS-bromsar eller låsningsfria bromsar. Du får lättare att kontrollera bilens styrförmåga vid en kraftig inbromsning. När du bromsar kraftigt genom att trycka hårt på bromspedalen så låser sig hjulen. Det känner ABS-systemet av och släpper omedelbart på en del av trycket på bromsarna så att däcken börjar rulla 

ABS-bromsar

och frångår det låste läget. ABS-systemet fortsätter därefter att bromsa bilen så fort som möjligt, men utan att det blir för kraftig så att hjulen låser sig igen. När däcken rullar igen är du kapabel att styra bilen trots att du bromsar kraftigt. Du kan alltså väja för ett hinder på vägen och bromsa hårt på samma gång.

Service av bromsarna

Det är viktigt att regelbundet se över systemet och göra en bromsservice vid behov. Autoexpertens verkstäder har lång erfarenhet och hjälper dig gärna med bromsservice så att du kan fortsätta köra tryggt på vägarna. Välkommen!

Vilket bromssystem är vanligast på släp för personbil?

På släpvagnar, som man använder till personbilar, så utgörs bromssystemet av en så kallad påskjutsbroms. Dragstången trycks mot dragkulan när bilen bromsar, vilket då även bromsar hjulen på släpet. 

Vad har lastbilar för bromssystem?

På lastbilar styrs bromsarna av tryckluft. Lastbilens motor driver en kompressor som producerar luften och en tryckregulator kopplar på och av kompressorn. Man kan dela in lastbilens bromssystem i två olika delar.

1. Matardelen: den delen som alltid står under tryck (lufttankar, kompressorer etc)

2. Manöverdelen: det är den del som sätts under tryck när man bromsar (bromscylindrarna och ledningarna från bromspedalen ingår i manöverdelen).

Lastbilar har även en parkeringsbroms som består av fjäderbromscylindrar. Dagens lastbilar är även utrustade med hjälpbromsar i form av en avgasbroms som ger en motorbromsning, en elektromagnetisk hjälpbroms som sitter på kardanaxeln (eller i växellådan) alternativt en hydraulisk hjälpbroms som sitter placerad i bakkant på växellådan.
Vill du ha en mer utförlig beskrivning av lastbilars komplexa bromssystem? Läs rapporten från Sveriges Åkeriföretag - Bättre bromsfunktion på tunga fordon.

Bromssystem bil

Bilar i Sverige ska ha två bromssystem för maximal säkerhet; en parkeringsbroms och en färdbroms.

Parkeringsbromsen, eller handbromsen som den kallas i dagligt tal, dras åt med handen när bilen står still och säkerställer så att bilen inte kan rulla iväg när den står parkerad. Färdbromsen är den man använder när man kör bilen, alltså bromspedalen.

Läs mer om några av de olika delarna som tillsammans utgör bromssystemet: bromsbelägg, bromsskivor samt hur de kan bytas. Är du osäker på hur man gör eller är du inte helt säker på vilken del av bromssystemet som det är fel på? Då kan du lämna in din bil till en Autpexperten-verkstad så gör de en bromsservice eller felsöker bilen