Kylarvätskans uppgift är framför allt att kyla motorn för att undvika överhettning. Men vad är kylarvätska? Kylarvätskan består av lika delar vatten och glykol, där glykolens uppgift är att sänka fryspunkten och höja kokpunkten. Det finns två olika typer av glykol och innan du ska köpa kylarvätska kan du kontrollera i din instruktionsbok vilken som passar bäst till din bil. Köp kylarvätska som är anpassad till din bil för att den ska fungera rätt. Du bör kontrollera bilens kylvätskenivå då och då även om kylsystemet inte kräver mycket underhåll. Förutom att kolla kylvätskenivån är det viktigt att kontrollera dess glykolmängd.

Var fyller man på kylarvätska?

Kylarvätskan har en egen behållare och där finns ett min-streck som visar lägsta tillåtna nivå av kylarvätska. Du kan se på färgen av kylarvätskan vilken glykol som just din bil använder då den antingen är blå eller rosa. Stegen du ska ta är att köpa rätt kylarvätska eller blanda till rätt kylarvätska och fylla på i behållaren utan att det blir för mycket och sedan skruva på locket igen. Om du precis har kört ska du vänta i minst en timme innan du öppnar kylarvätskebehållaren annars finns risken att hett vatten sprutar upp ur motorn och du riskerar då att bränna dig.

Tecken på att du bör kontrollera kylvätskenivå i bilen

Det finns en del faktorer som kan påtala att du bör kontrollera kylvätska i din bil och ett är om temperaturmätaren på bilens instrumentpanel visar på en hög temperatur. Det kan till exempel tyda på att kylsystemet läcker eller att vattenpumpen stannat. Det är därför klokt att kolla kylvätska om du märker att temperaturen drar iväg. Om du ser att glykolmängden börjar bli för liten måste du fylla på mer och om behållaren redan är full måste du då tappa av kylvätska för att glykolen ska få plats. Ha gärna en flaska extra kylarvätska i bilen för säkerhets skull.