Körjournalen är ett hjälpmedel för att visa att anställda använder arbetsgivarens bil främst i tjänsten och för att visa detta så förs en noggrann körjournal. Den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. En körjournal kan föras manuellt på ett vanligt papper eller i en dator, men det allra smidigaste är att använda sig av en elektronisk körjournal. Den kopplas enkelt in i bilen och alla körningar registreras automatiskt.

Vem ska använda en körjournal?

Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa på att bilen endast har använts i privata syften max tio gånger på ett kalenderår eller 100 mil. Det är då viktigt att komma ihåg att resor till och från arbetet, till och från skolan etc räknas som privata resor och något man kan bli beskattad för om det övergår 100 mil. Körjournal ska även användas om du som anställd kör 3000 mil eller mer i tjänsten per kalenderår. Läs mer om Skatteverkets krav och direktiv för körjournal .

Vad är en elektronisk körjournal och vilken ska man ha?

Den elektroniska körjournalen är en enhet som kopplas in i bilen och den registrerar automatiskt alla körningar, såväl privata som tjänste-relaterade.

Autoexperten tillhandahåller Easyroads körjournaler och med dessa elektroniska körjournaler kan du känna dig helt trygg med att du uppfyller alla krav som Skatteverket har. Alla dina resor sammanställs automatiskt direkt i appen och du kan enkelt på egen hand byta kategori, slå ihop och ange ärende för resorna. Körjournalen skickas automatiskt till din mailadress varje månad. Om man sköter ett företags vagnpark så blir det enkelt att hålla koll på företagets samtliga fordon och hur dessa används. Det går snabbt och enkelt att sammanställa körjournaler, bränsleförbrukning och miljörapporter. Dessutom ser du tydligt uppgifter så som mätarinställning och eventuella felkoder för specifika fordon. Du kan också använda dig av tillvalen realtidspositionering och geofence för att snabbt se var fordonen befinner sig just i stunden samt också vilka fordon som har besökt en viss plats eller kund.

Enkelt att installera

Som användare av en elektronisk körjournal behöver du inte få hjälp av en verkstad med installationen utan du ansluter själv snabbt och enkelt Easyroad-enheten till bilens OBSD-port. Du behöver inga kablar eller verktyg.