Om dina bromsar inte fungerar som de ska eller om bromsarna ger ifrån sig ett skrikande ljud när de används kan det vara dags att lufta dem. Det kan du göra antingen genom att lämna in bilen på bilverkstad, eller fixa det själv om du känner dig säker på vad du gör.

  • Fyll på bromsvätskan först
  • Konsultera manualen för att se var du hittar bromsnipplarna

Var börjar jag?

Det första du måste göra för att kunna lufta bromsarna är att lyfta upp bilen med hjälp av en domkraft och ta bort alla fyra hjul för att kunna komma åt ventilerna. Se till att läsa manualen först så att du vet vad du gör och var allt sitter.

I de flesta fall, men inte alltid, behöver du byta bromsvätska i samband med att du luftar bromsarna. Kontrollera det innan du börjar med luftningen och byt alltid vätskan först. När du gjort det behöver du hitta bromsnipplarna. Dessa är ofta placerade på svårtillgängliga ställen och kan därmed vara svåra att hitta.

Lufta bromsarna

När du hittat nipplarna skruvar du av dem försiktigt. Fäst sedan en genomskinlig slang på ventilen och börja pumpa ut luften. Se till att slangen leder uppåt. Börja alltid med att pumpa huvudventilen först och sedan de ventiler som sitter vid oken. Enklast är att använda ett särskilt luftningsverktyg.

Du kan också få ut luften genom att pumpa på bromsarna, men se då till att inte trycka för hårt eftersom det kan skada bilen. När alla luftbubblor i slangen försvunnit kan du stänga till ventilen och gå över till att pumpa ut luften ur nästa ventil enligt ordningen ovan.

Avsluta arbetet

När alla ventiler är tömda på luft återstår att skruva på däcken och dra åt bultarna ordentligt. Glöm inte att efterdra dem efter ett antal mil. Kontrollera så att det finns tillräckligt med bromsvätska och fyll på vid behov. Se sedan till att testa bromsarnas funktionalitet i en säker miljö.