Vilken funktion har motorolja och varför måste den bytas?

Motoroljan främsta funktion är att reducera slitaget på motorn och det sker genom av viktiga delar smörjs med en speciell olja. Motoroljan håller dessutom motorn ren (hur konstigt det än kan låta) och den har även en kylande funktion då den transporterar bort värme och förhindrar friktion. Oljan förhindrar även korrision, det vill säga en typ av kemisk frätning på materialet inne i motorn.

Hur ofta behöver man byta motorolja?

Bilen tillverkare ger dig rekommendationer kring bytesintervaller för motorolja och desstuom vilken typ av olja du bör använda för att optimera prestandan och hållbarheten. Vartannat år brukar man säga att oljan ska bytas och det är viktigt att inte snåla med kvaliteten. Det är viktigt att det är en riktigt bra olja, det kommer du att tjäna på i längden, även fast den kostar mer i inköp.Motorolja

Kan jag byta olja själv?

Att byta olja själv är oftast inga konstigheter för den bil-händige, men de allra flesta lämnar ändå in bilen till en godkänd bilverkstad och låter en mekaniker göra jobbet. Om man råkar göra fel kan det bli en riktigt kostsam historia. 

Vilken olja ska jag välja?

Det finns många olika sorters motorolja och du måste vara säker på att du väljer en som passar till din bil.  Motoroljans funktioner kan delas upp i tre områden där den har till uppgift att smörja motorns delar så att den fungerar friktionsfritt. Den ska även verka kylande genom att avleda oönskad värme från motorn och den ska förhindra att motorns innanmäte drabbas av rost. Alla dessa tre verkningsområden är väldigt viktiga för att motorn ska fungera optimalt. 

Sedan några år tillbaka är motoroljorna även indelade i tre klasser som benämns klass III, klass IV och klass V. Dessa olika indelningar syftar på att klassificera oljorna efter tjockhet efter ett system som heter viskositetsindex. Idag finns det väldigt bra kombinationer av motorolja som gör att du inte behöver byta mellan sommar- och vinteroljor utan kan köra på samma sorts motorolja under hela året. 


I vår webshop hittar du traditionella motoroljor, men även syntetiskt framställda. Den senare modellen är vanligt förekommande i nyare bilar med låg förslitningsrisk och även i tävlingsbilar. Det är inte bara bilar som är betjänta av bra motorolja utan även andra motorredskap som till exempel motorsågar, gräsklippare, skotrar, mopeder och andra motordrivna fordon. 

Våra verkstäder hjälper dig gärna med oljebyte >>