Vilken funktion har motorolja och varför måste den bytas?

Motoroljan främsta funktion är att reducera slitaget på motorn och det sker genom av viktiga delar smörjs med en speciell olja. Motoroljan håller dessutom motorn ren (hur konstigt det än kan låta) och den har även en kylande funktion då den transporterar bort värme och förhindrar friktion. Oljan förhindrar även korrision, det vill säga en typ av kemisk frätning på materialet inne i motorn.

Hur ofta behöver man byta motorolja?

Bilen tillverkare ger dig rekommendationer kring bytesintervaller för motorolja och desstuom vilken typ av olja du bör använda för att optimera prestandan och hållbarheten. Vartannat år brukar man säga att det är lämpligt med ett oljebyte och det är viktigt att inte snåla med kvaliteten. Det är viktigt att det är en riktigt bra olja, det kommer du att tjäna på i längden, även fast den kostar mer i inköp.Motorolja

Kan jag byta olja själv?

Att byta olja själv är oftast inga konstigheter för den bil-händige, men de allra flesta lämnar ändå in bilen till en godkänd bilverkstad och låter en mekaniker göra jobbet. Om man råkar göra fel kan det bli en riktigt kostsam historia.