Vill du utvecklas?

Du är Autoexpertens viktigaste resurs. Genom att satsa på kompetensutveckling för såväl mekaniker som butikspersonal och ledare stärker vi på Autoexperten vårt varumärke och ökar vår konkurrenskraft.

Autoexpertens Utbildningscenter är en portal där alla våra medarbetare kan hitta utbildningar för de behov som finns i deras verksamhet.

I utbildningsportalen hanterar vi planering och utveckling av de utbildningar som vi erbjuder Autoexpertens verkstäder och butiker. Vi gör även löpande personal- och kompetensinventeringar för att säkerställa att uppgifterna från verkstäder och butiker hålls uppdaterade. På så sätt effektiviserar vi kompetensutvecklingen och hoppas även kunna öka intresset för vidareutbildning hos våra medarbetare inom Autoexperten.

Utbildningscentret fungerar som en lyhörd sambandscentral. Vi försöker hela tiden hålla koll på de behov och önskemål ni har när det gäller sådant som nya utbildningar eller att vi hjälper er på plats.

Utbildningsplaneringen på det lokala planet och administrationen runt detta underlättas genom stöd och support från Autoexpertens utbildningscenter.