Marknadsföring som slår igenom

När vi marknadsför och stärker varumärket Autoexperten gynnar det även din enskilda verkstad. Vi finns i flera olika marknadsföringskanaler för att få en så bred och stor genomslagskraft som möjligt.

Autoexpertens marknadsföring sker dels lokalt där vi hjälper verkstaden med annonsering och direktutskick till kunder. På nationell nivå annonserar vi i press och digitala kanaler och sänder reklam i radio och på tv. Marknadsföringen rullar löpande under året och anpassas till årstiden och det som är intressant för bilägaren just då.

Vi har tagit fram annonsmallar som gör det lätt för dig och din verkstad att ta fram färdiga annonser till annonsbyråer och tidningar. Allt för att du ska kunna lägga tiden på det du gör bäst - laga bilar.

För att stärka tillhörigheten i kedjan har vi fastställt en grafisk manual som bland annat beskriver hur byggnader, portar, entréer, skyltar och kundmottagning kan se ut. Som Autoexperten Verkstad kan du få hjälp med att ta fram en skiss på hur just din verkstad kan utformas. Vår profil är framtagen för att välkomna dina kunder och ge dem en känsla av en modern, personlig och förtroendeingivande verkstad.