Underlätta det dagliga arbetet

Vårt verkstadsprogram underlättar det dagliga arbetet i en Autoexperten verkstad och bidrar i hög grad till ökad effektivitet och lönsamhet. Framför allt kommer du spara tid vid prissättning av både material och arbete.

Autoexpertens IT systemFordonet identifieras via registreringsnumret och du kan skapa kostnadsförslag till din kund.

All information sparas och kan hämtas upp när kunden återkommer för att beställa det offererade arbetet. Vid återbesök fungerar informationen som historik över tidigare reparationer.

Genom systemet kan du skicka SMS till kunden.

Systemet är kopplat till Autoexpertens beställningssystem vilket gör det enkelt att hitta och beställa reservdelar. Du får dessutom tillgång till all teknisk information för att genomföra arbetet på verkstaden effektivt.

Systemet levereras med en elektronisk bokningskalender så verkstaden får en bättre styrning av bokningarna på verkstaden.

Programmet har också lättanvända administrations- och ekonomistöd. Du kan fakturera från systemet och via SIE-filer går det att exportera till externa bokföringssystem. Programmets kassadel är godkänd för kassalagen som kom 2010.

Kontakta din lokala Autoexperten för mer information om våra IT-program.