Hur kan ett AC system läcka?

Hur kan köldmedel läcka ut ur luftkonditioneringen trots att den utgör ett slutet system?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Genom slangar och kopplingar mellan systemets komponenter.

Genom de slangar som ingår i ACsystemet och de tätningsförsedda enskilda systemkomponenterna kan en mindre del av köldmedlet läcka ut på grund av ”naturlig avdunstning”. Detta kan varje år uppgå till såmycket som 10 % av den totala mängden.

De förutsättningar som råder i motorfordon (böjliga ledningar, materialens beskaffenhet) gör att det är omöjligt att uppnå en 100-procentig täthet.

2015-04-21 14:47:22