Startkablar - så kopplar du dem, steg för steg

Så här kopplar du steg för steg

Har du varit med om att din bil vägrar att starta? Det är en ganska vanlig och väldigt frustrerande situation. Många upplever det som ganska obehagligt. Men faktum är att problemet oftast är ganska lättlöst - det är bara att ta fram startkablarna, som bör finnas i alla fordon. Äger du inga kablar? Köp startkablar idag så är du säker på att du har dem när de behövs som mest.

Att starta en bil med startkablar ären manöver alla kan utföra, och ett enkelt sätt att få igång motorn. Ibland kan det upplevas lite obehagligt att koppla startkablar, för den som inte är van. Men när du vet hur du ska göra kommer du att vara trygg med att du kan få igång din bil på ett säkert sätt.

 

Ladda batterierna

Att en bil har startproblem kan bero på flera olika orsaker. Vissa större fel går inte att åtgärda som lekman. Då kan du ta hjälp av din närmaste Autoexperten verkstad, som du hittar här.  Oftast rör det sig dock enbart om ett urladdat batteri, och då är det lätt att själv få igång bilen genom att koppla startkablar till en annan bil. Det är ett kostnadsbesparande sätt att ta sig ur knipan - allt som behövs är startkablar och ett annat fordon. Förhoppningsvis startar din bil smidigt och du undviker en dyr bärgning.

 

Är du osäker på hur man får igång batteriet?

Många är osäkra på hur startkablar ska användas och upplever att det är obehagligt att få igång en bil genom att koppla ihop batteriet med ett annat bilbatteri. Oftast beror det på skräckhistorier och skrönor om vad som kan hända om startkablar hanteras på fel sätt. Men oroa dig inte, så länge du vet vad du gör, är det väldigt säkert att använda startkablar.  När du tagit del av guiden här nedan kommer du säkerligen att känna att det faktiskt inte är speciellt komplicerat.

 

Tänk på säkerheten när du ska starta bilen med startkablar

Ett bilbatteri innehåller mycket energi och det är bra att ha respekt för det och vidta rekommenderade säkerhetsåtgärder som vi går igenom här. När du hanterar startkablar på rätt sätt för att bibehålla säkerheten finns det inget att vara orolig över. Det är en trygghet att veta att du lätt kan få igång din bil på egen hand om du skulle drabbas av batteriproblem när du är ute och åker.

 

Så här gör du för att koppla på rätt sätt

Identifiela batteriernas plus- och minuspoler

Båda bilarna som är inblandade i processen ska vara avstängda när du inleder processen. Öppna båda bilarnas motorhuvar och lokalisera batterierna. Sedan är det viktigt att identifiera batteriernas plus- och minuspoler noggrant. Det är inte alltid helt tydligt vilken pol som är vilken, så var noga med att det blir rätt.

Håll isär startkablarnas gripklor

I processen med att koppla startkablar är det viktigt att hålla isär startkablarnas gripklor. Om dessa sammanförs skapar de en väldigt stark energiutväxling som kan resultera i gnistor, smälta kablar och i värsta fall brand.

 

I vilken ordning kopplar man ihop batterierna?

 Detta är en av de vanligaste frågorna när det kommer till hur man använder startkablar för att få igång en icke startbar bil. Nedan får du en guide för hur du steg för steg ska gå tillväga.

Steg för steg: Så startar du bilen med startkablar

Steg 1

1

Koppla samman pluspolerna på bilarnas batterier med hjälp av den röda startkabeln.

Steg 2

2

Därefter fästs den svarta startkabeln vid minuspolen på batteriet på den bil som ska ge starthjälp.

Steg 3

3

Den svarta kabelns andra ände fästs vid en jordpunkt i motorutrymmet på den urladdade bilen, så långt ifrån batteriet som möjligt.

Steg 4

4

Starta motorn på den hjälpande bilen och försök sedan starta motorn på mottagarbilen.

Klart

5

När bilen går igång kopplas startkablarna bort i omvänd ordning från hur de applicerades.