Hur kan fukt komma in i AC-systemet?

Jag undrar hur fukt kan komma in i ett slutet AC-system. Tack för hjälpen!

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

Trots att luftkonditioneringens slangar består av flera skikt, är de inte 100-procentigt gastäta. Lika väl som köldmedel tränger ut ur slangarna, tränger vattenånga (luftfuktighet) in genom dem. Den olja som cirkulerar i systemet tillsammans med köldmedlet är hygroskopisk och bär med sig fukten.

Hoppas detta svar hjälpte dig!

2015-04-21 14:29:21