Vad är ECE R-90?

Vad betyder ECE R-90 som står på bromsbeläggens kartong?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

Den europeiska förordningen som reglerar typgodkännandet av bromsbelägg träde i kraft i de flesta europeiska länderna från och med den 31 mars 2001.

Vad innebär egentligen R-90?

Marknadens tillväxt och utbredning av olika märken inom branschen har gjort det nödvändigt för EU att införa en bestämmelse som reglerar godkännandet av vissa säkerhetsdetaljer.

Ett av de viktigaste avseendena inom ECE R-90 -bestämmelserna berör bromsbeläggens prestanda, som förutom att rigoröst uppfylla kraven för att utrustningen ska typgodkännas (förordning 13) också måste bli godkända för hastighetskänslighet.

Bestämmelsen berör alla bromsbelägg som utgör bromsutrustning för fordon upp till 3.500 kilon.

Distribution av icke typgodkända bromsbelägg som olaglig för de fordon från och med den 31 mars 2001 betraktas all försäljning, montering eller som fordrar godkända sådana, med de juridiska ansvar som detta medför.

Vem är godkännande myndighet för ECE R-90?

Kontrollerna och provningarna utförs av ett organ som är officiellt auktoriserat av varje delstat inom EU. ROAD HOUSE -produkterna har med framgång genomgått ECE R-90 provningarna utförda av tyska TÜV i Essen, och av spanska INTA i Torrejón de Ardoz. Landet som utför typgodkännandet är lätt att identifiera genom numret som står bakom bokstaven E på typgodkännandemärket. E1 betyder till exempel att godkännandet är utfört i Tyskland och 9 att det är utfört i Spanien.

Provningar för ECE R-90 typgodkännande

Provkörning på väg:
Provningen utförs med den typ av fordon som föreskrivs för anordningen som skall typgodkännas, utrustad med lämpliga sensorer som detekterar trycket i bromskretsen, bromspedalens kraft, skivans temperatur och fordonets retardation.

Bänkprovningar:
Efter provkörningar på väg utförs ett antal maskinprovningar.

Provning av sammanpressbarhet:
Bromsklossens sammanpressbarhet, vars värde inte bör överstiga 5% av sin tjocklek vid 400°C, kontrolleras genom denna provning.

Provning av skjuvhållfasthet:
Genom detta kontrolleras bromsklossens skuvhållfasthet (fästet mellan friktionsmaterialet och metallunderlaget). Dessa oerhört hårda provningsförhållanden fastställer en varaktighet av friktionskoefficientens uppträdande och utomordentliga prestandaegenskaper för de bromsklossar som undergått provningar, vilka är fullkomligt jämförbara med originalutrustningens egenskaper.

ROAD HOUSE ERBJUDER OCKSÅ FÖLJANDE:

Scorching behandling:
Denna behandling består i att klossen utsätts för ett antal termiska krockar vid hög temperatur i avsikt att avlägsna restgaserna från fabrikationsprocessen, och för att på bästa sätt anpassa klossen till skivans eventuella ojämnheter och därmed garantera konstant bromsprestanda.

Anti - vibrationsplatta:
Denna platta dämpar och förminskar vibrationerna som överförs till klossen genom bromsklämman, fjädringen, styranordningen etc. Plattan som finns i alla ROAD HOUSE produkter skiljer sig från många av våra konkurrenters produkter.

2015-04-21 14:36:25