Varför byta glykol?

Varför bör kylarvätskan (glykol) bytas ut med vissa intervaller?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Tillsatser utsätts för ett visst slitage.

Tillsatserna som ingår i kylarvätskan utsätts för ett visst slitage.
Dvs. någon gång är de så pass förbrukade att de inte längre uppfyller de tänkta egenskaperna tillräckligt. Är t.ex. korrosionsskyddstillsatserna förbrukade, kan kylarvätskan färgas brun.

Tiden för utbytesintervallet för kylarvätska beror bl.a. på kylarvätskans kvalitet och föreges av fordonstillverkaren. Vissa fordonstillverkare föreger inte något utbytesintervall, andra i sin tur föreskriver ett byte efter år (3 – 5) eller efter kilometer (100 000 – 250 000).

Generellt bör kylarvätska bytas ut om det finns föroreningar (olja, korrosion) och vid fordon som inte är fyllda med "long life"-kylarvätska. Vid normala driftförhållanden rekommenderas ett intervall på 3 år.

2019-08-21 15:24:09