Varför byta kupefilter?

Varför är det nödvändigt att byta kupéfiltret?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Eftersom luftgenomströmningen genom kupéfiltret avtar med drifttiden, är det nödvändigt med ett regelbundet byte. 
    Detta föreskrivs även av fordonstillverkaren.
  • Ett igensatt kupéfilter kan förstöra fläktmotorn.
  • Immiga rutor är ofta följden av ett smutsigt filter.
  • Även dålig lukt kan härröra från kupéfiltret.

Kupéfiltret består i regel av mikrofibermaterial, som filtrerar bort damm, smuts och pollen ur luften. Med ett kupéfilter som innehåller aktivt kol filtreras även skadliga gaser bort (kolväteföreningar, ozon). Om man tänker på att upp till 300 kubikmeter utomhusluft varje timme strömmar genom filtret, kan man föreställa sig att ”mättnadsnivån” har nåtts efter ca. ett år resp. 15 000 km, och att filtret måste bytas. Om detta inte görs, ökar luftmotståndet i filtret. Därigenom blir kupéfläktens motor hårdare belastad och kan i värsta fall förstöras p.g.a. överhettning.

Ytterligare följder av ett smutsigt filter är att den luftfuktighet som då stannar kvar i kupén leder till imbildning på fönstren. Vidare reagerar de smutspartiklar som fastnar i filtret så småningom med luftfuktigheten. Om filtret blir för gammalt, kan även detta leda till att dålig lukt utvecklas.

2019-08-27 12:37:06