Varför måste en luftkonditionering underhållas?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

- Eftersom upp till 10 % av köldmedlet försvinner varje år.

- Eftersom oljetillförseln till kompressorn annars inte fungerar tillfredsställande.

- Eftersom dyra reparationer annars kan bli nödvändiga p.g.a. fukt i systemet.

I motsats till vad många fordonstillverkare påstår, måste luftkonditioneringen underhållas.
Årligen försvinner upp till 10 % av köldmedlet från systemet på naturligt sätt
genom slangar och förbindelseelement. Redan efter tre år märks detta på kyleffekten.

Dessutom fungerar köldmedlet som cirkulerar i AC-systemet som bärare av den olja som också finns i systemet. Den oljan måste AC-kompressorn ha för sin smörjning. Om det finns för lite köldmedel i systemet, finns det därför risk för att kompressorn inte smörjs som den ska. Det kan leda till kompressorhaveri. Kostnaderna för de reparationer som då blir nödvändiga kan uppgå till 10 000 kronor.

Detta undviker man genom att varje år låta kontrollera luftkonditioneringen så kallad "AC service". Vidare tar köldmedlet upp fukt utifrån genom slangarna. En del av den fukten fångas upp av AC-systemets torkfilter.

Efter ca 2 år är dock filtret mättat. Om torkfiltret inte byts ut regelbundet, leder den höga vattenhalten i systemet till korrosion. Extra förslitning och mekaniska skador på systemkomponenterna kommer då som ett brev på posten. Vidare finns risk för isbildning i expansionsventilen. Detta kan leda till betydande driftstörningar och även till att luftkonditioneringen slutar att fungera.

2015-04-21 14:28:23