Ansvar

Vi förutsätter att kunder som köper produkter på autoexperten.se besitter nödvändig kunskap, avseende montering av beställd reservdel eller tillbehör. Du som kund ansvarar för att levererad reservdel monteras på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Genom ej fackmannamässigt arbete kan det uppstå avsevärd fara för användaren. Skadeståndsanspråk avseende följden av felaktig användning/montering beaktas ej.

Autoexperten rekommenderar att våra kunder alltid läser respektive produkts instruktionsanvisningar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundservice.