Att våra kunder är nöjda är av yttersta vikt för oss. Om något vid verkstadsbesöket inte är till full belåtenhet kan du alltid göra en reklamation till verkstaden.

Information om reklamation

Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet. 

Registrerar en reklamation gör du i formuläret nedan.

Läs mer om våra villkor här.

För att skicka reklamationen till verkstaden klicka här