Bild på en svat Bältesstol och en bälteskudde med bilmotivFör många barn är det ett tecken på att man äntligen har blivit stor när bilbarnstolen är urvuxen. Men ännu är det inte dags att sitta helt utan hjälpmedel. Det är först när barnet är cirka tio till tolv år gammalt som det kan åka fastspänt på samma sätt som en vuxen utan särskilda hjälpmedel för ökad säkerhet. För att bilens bälten ska kunna skydda som de är tänkta att göra vid en kollision, krävs det att barnet kommer upp en bit från bilens säte.

Det åstadkommer man med hjälp av en bältesstol eller bälteskudde. Skillnaden dem emellan är att en bältesstol har ett högt ryggstöd, något en bälteskudde saknar. Det är vanligt att bältesstolens ryggstöd är avtagbart så att man kan använda den både som stol och som kudde. Fördelarna med en bältesstol jämfört med en bälteskudde är att man kan använda den även på sittplatser som saknar eget nackstöd. Stolen kan också hjälpa till att hålla barnet upprätt så att det inte sitter och lutar huvudet mot bilrutan, till exempel om det sover. Något som kan vara farligt om sidokrockkudden plötsligt skulle blåsas upp vid en kollision.

Viktigt gällande placering av bältesstol och bälteskudde

Kom också ihåg att barn som är kortare än 140 centimeter inte ska sitta på en plats som är utrustad med krockkudde om man inte har kopplat ur den först.
En auktoriserad bilverkstad, som din närmaste Autoexperten verkstad, kan hjälpa dig med att koppla ur en krockkudde. En del bilar har också så kallad nyckelavstängning som gör att man själv enkelt kan koppla ur krockkudden.

När man använder en bältesstol eller bälteskudde är det bilens egna bälten som håller både barnet och stolen/kudden på plats. Det är viktigt att man ser till så att bilbältet sitter på rätt sätt. Det ska sitta nära halsen, över bröstbenet och ner över låren. Det får absolut inte sitta över magen. Ju närmare inpå kroppen bältet ligger desto bättre skyddar det, så ta av tjocka ytterkläder om ni ska ut på en längre tur.

Man kan tycka att det ser obehagligt ut när bältet ligger nära halsen på barnet, men det är inte farligt. Om en kollision skulle inträffa åker barnet framåt så att axeln, inte halsen, tar emot kraften från bältet. Vad som däremot kan vara farligt är om barnet har armen innanför den del av bältet som går diagonalt över bröstet så att bältet glider ner. Barnets mage kan då skadas av belastningen som uppstår vid en krock.

När du köper en bältesstol eller bälteskudde ska du vara noga med att se till att den har en utstickande del, ett ”horn”, som gör att höftbältet inte kan glida. Använd alltid stolen/kudden på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen som följer med. Det är också viktigt att stolen eller kudden är märkt med ett ”E”. Det betyder att den är Europagodkänd.  

Även om en bälteskudde är ganska smidig att ta med sig kan det vara bra att veta att man kan begära att få en bil med bältesstol eller bälteskudde när du beställer taxi.

Försäkra dig om att babyskyddet, bilbarnstolen eller bälteskudden är Europagodkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03 eller senare version. Godkännandenumret ska börja med siffrorna 03 eller 04.
Enbart T-märkta bilbarnstolar får inte användas efter den 9 maj 2008.
(Vissa bakåtvända bilbarnstolar har dubbelmärkning, det vill säga både E och T.)
Här hittar du Transportstyrelsens tips för hur du skyddar barnen.