Om dina växlar börjar bli tröga eller konstiga ljud hörs när du växlar är det tid att byta växellådsolja. Olja är ett viktigt smörjmedel som används i alla fordon för att förhindra friktion i driftsteknologin. Utan olja slits delarna i en växellåda snabbt ut, vilket kan leda till allvarliga skador på växellådan. Att se till att oljan är rätt förlänger livslängden på din växellåda och den bör bytas på manuella såväl som bilar med automatväxlar.

Hur ofta behöver du byta växellådsoljan?

Damm och smuts gör att oljan i växellådan blir sämre och över tid förlorar den sin kapacitet att förhindra friktion. Det sker även en gradvis förlust av olja så det är viktigt att hålla kolla på den. Motoroljan byts ofta och många rekommenderar att du byter den varje 1 200 mil, oftare för dieselbilar. Du bör byta växellådsolja vart femte till åttonde år om du inte har problem med konstiga ljud när du växlar.

Du kan addera mer växellådsolja om det finns indikationer på att nivån är låg. En erfaren bilmekaniker hos Autoexpertens bilverkstäder kan upptäcka problem med växellådsolja vid en inspektion. Du kan även höra höga och ovanliga ljud när du växlar. För lite eller gammal olja kan leda till att metalldelar i växellådan stöter samman och den lilla mängden eller den gamla oljan kan inte fylla sin funktion som skyddande smörjmedel.

Hur välja rätt växellådsolja?

Om du har bestämt dig för att byta växellådsolja är det viktigt att se till att du använder rätt olja. Vanliga motorolja bör inte användas under några omständigheter om det har typangivelser som 5W-30. Fel växellådsolja kan orsaka stora skador och jämfört med motorolja har olja en annan standardisering, växellådsolja har internationell standardisering, GL-3 till GL-5. Våra verkstäder har kunnig personal som gärna hjälper dig att hitta rätta växellådsolja för din bil.

Om du väljer att byta oljan själv gäller samma regler för avfallshantering som när du byter motorolja. Att byta växelolja på en manuell bil är lättare och rent generellt är det mer komplicerat än att byta motorolja. Ett byte kan innefatta olika mycket arbete beroende på vilken bilmodell det rör sig om. Du kan läsa i din bils manual om byte av växelolja men om du är osäker bör du låta en erfaren bilmekaniker hjälpa dig.