Servoolja eller styrservoolja är en hydraulvätska som genom ett inbyggt system går ner till en kuggstång som finns mellan framhjulen i bilen. Servooljan hjälper dig som förare att vrida på bilens framhjul, vilket framförallt behövs när du ska parkera. För att du ska kunna använda den kraft som krävs för att vrida på ratten används servoolja. Du bör med jämna mellanrum kontrollera och fylla på styrservoolja för att se till att det inte skett något läckage som kan leda till dyra verkstadsräkningar.

Bilverkstäder rekommenderar ofta att det görs en sådan kontroll för varje 100 000 km eller vartannat år. Det första du bör kontrollera är vilken sorts servoolja du ska använda, vilket står i din bils instruktionsbok. I behållaren kan du sedan se hur mycket olja det finns kvar och om du behöver byta styrservoolja. För att få rätt mängd tittar du på utsidan av behållaren vid motorhuven där en markering finns. Är inte mängden tillräcklig kommer trycket i systemet inte att fungera optimalt.

Fungerar servosystemet som det ska?

Det är några saker du måste tänka på för att servosystemet ska fungera optimalt. Förutom att ha rätt servoolja i behållaren bör du vara uppmärksam på om oljan ändrats till en mörkare färg och om du hör ett ljud från ratten när du vrider den. Var även uppmärksam på om ratten blir svårare att vrida när du parkerar eller om du börjar känna att det luktar lite bränt. Ser du oljefläckar på marken kan vätskan ha läckt.

Var fyller man på servoolja?

Har du fått en läcka i servosystemet är det extra viktigt att du kör till någon av Autoexpertens verkstäder. Läckan kan ha flera orsaker, som överhettning på grund av för hård körning eller att en packning vid rören är sönder. Det går att undvika genom att regelbundet besöka en verkstad för att kolla servoolja och fylla på vid behov. Du kan fylla på servoolja själv men det kräver rätt verktyg och kunskaper varför experthjälp alltid är att föredra.