Här kan du läsa bland annat om infrastrukturen för elbilsladdning, effektbrist och annat som rör laddning och laddutrustning.

Laddinfrastruktur i Sverige

I takt med en ökad elbilsförsäljning ökar även behovet av publika laddare. I slutet av 2023 fanns det ungefär 1000 platser för snabbladdning med i genomsnitt 3 laddpunkter per plats och 3700 platser för destinationsladdning med cirka 10 laddpunkter. Bensinbolagen med OKQ8 och CirkelK i spetsen investerar stort och OKQ8 som exempel kommer att erbjuda snabbladdning på 350 av sina bränslestationer inom några få år. Nedan bild ger dig mer information om laddinfrastrukturen i Sverige (november 2023).

 

Utmaningar med effektbrister

Vi har ett relativt stort överskott av el över tid men den stora utmaningen vi har är att vi kan få effektbrister där vi under korta perioder inte har tillräckligt med el att få fram. Det handlar framför allt om att vårt elnät inte är utbyggt så att vi kan transportera all el till användarna. De stora elnätsaktörerna och Svenskt Kraftnät har fullt fokus på utbyggnaden för att hantera effektbristerna där ny teknik med stödtjänster som till exempel el från batterilager är en del av lösningen. Nedan bild ger dig mer information om laddbara fordon i Sverige (november 2023).

Vad är EVSE?

EVSE betyder Electric Vehicle Supply Equipment och är samlingsnamnet för de smarta laddkablar, laddboxar och laddstationer som finns för att ladda elbilar säkert. EVSE är utvecklat inom området mekatronik (elektronik, teknik och IT) och är en kombination av hårdvara och programmerad mjukvara som vid laddning av elfordon agerar tolk och säkerhetsvakt och ser till att bilen via sin laddare vid normalladdning tar in rätt mängd laddning på ett säkert sätt. Det finns portabla EVSE-enheter (laddkablar) och stationära EVSE-enheter (laddboxar).

Normal laddning med smart charger

Normalladdning betyder laddning som oftast sker hemma eller på jobbet eller där du har bilen ståendes under en längre tid. Laddning sker med AC (växelström) 3.7–22kW och batteriet laddas batteriet på några timmar beroende på bilens modell, batteristorlek och laddeffekt, 6–10A eller 16A.

För normalladdning av elbilen kopplas en laddenhet in i bilens lilla ladduttag som är Typ1 (runt) för bilar tillverkade i Asien och USA samt för de tidigare elbilsmodellerna från Europa. Nya modeller av elbilar och laddhybrider som säljs till Europa sedan 2015 har enligt den då implementerade nya EU standarden ett Typ2 uttag som är mer ovalt i formen.

Snabbladdning med DC (likström) 50kW–

När du behöver ladda under resans gång är snabbladdning en lösning. Snabbladdning sker vid laddstationer som återfinns vid vissa snabbmatskedjor eller i utvalda ”hubbar” och längs motorvägarna. Snabbladdning sker på väsentligt högre effekt än normalladdning. På 20–30 minuter fyller du batteriet till 50–80% på en ren elbil.

Bilar som har ett Typ1-uttag för normalladdning har ett CHAdeMO-uttag (stort, runt uttag) för snabbladdning. Bilar som har ett Typ2-uttag för normalladdning har ett CCS-uttag (påbyggnad av Typ2-uttaget undertill) för snabbladdning.

Vid snabbladdning trycks laddströmmen rakt in i bilens batteri med likström på hög effekt. Sladd och anslutningsenhet sitter i laddstationen, du ”tankar” som du gör vid en bensinstation.

Typ1 eller Typ2?

Alla bilar som säljs i Asien eller USA (med undantag för Tesla som har egen kontaktstandard i USA) och de tidiga europeiska EV/PHEV hade Typ1-uttag för normalladdning. Med Typ1 hör standarden CHAdeMO till som lösning för snabbladdning.

Typ2 beslutades för en tid sedan som standard i Europa och implementerades under våren 2014. De bilar som har Typ2-uttag för normalladdning har ett CCS-uttag för snabbladdning.

Mode 2 och Mode 3

Modes är olika kontrollnivåer för laddning. Mode 2 gäller för portabla och mobila laddlösningar där man tar elen ur ett eluttag, antingen vanligt vägguttag så kallad Schuko, eller ett kraftigare CEE-uttag. Att ladda ur ett vanligt eluttag ska normalt endast ske i undantagsfall och man kan inte räkna med att man få högre laddeffekt än cirka 2 kW utan att säkringen går.

Mode 3 heter det när man avser en fast (stationär) installation. I samband med att installationen av en laddbox görs av en certifierad elektriker säkerställs även att installationen följer regelverket och därmed är en säker installation, både vad det gäller personskada och brand. Ur en fast installerad laddbox kan man få ut effekt upp till 22kW. 

Vad kostar det att ladda en elbil?

Ett vedertaget mått är att man kör 1 mil per 2 kWh och det gör att med svenska elpriser inklusive energiskatt kostar det cirka 3-6 kr per mil att köra på el om man laddar med el från ett eget elabonnemang (obs! priset varierar beroende på elpriset). Om man laddar på en publik laddare ligger kostnaden normalt högre då publik laddning har kostnader utöver elen som till exempel support, inköp och installation av laddare och markhyra. Man kan även styra priset för i högre utsträckning än bensin och diesel genom att ladda med timprisabonnemang på de tider som elen är som billigast.  Text: Jens Holmström, E-mobility