Generator till en bil. Bilens elsystem är vanligast ett 12 volt system men en generator genererar ofta ca 14 volt.Vad är en generator och hur fungerar den?

En bilgenerator drivs av motorn via en generatorrem och har till syfte att förse fordonets alla elförbrukare med ström samt att återladda batteriet. Detta gör en bilgenerator när motorn är i gång. 
En bilgenerator måste vara anpassad till fordonets strömbehov inklusive extrautrustning.

En generator renoveras med de modernaste metoder och genomgår ständig kvalitetskontroll (certifiering enligt ISO 9002). En generator plockas isär , rengörs, testas och komponenter byts vid behov.

Förslitningsdelar byts ut till 100%. Sluttestet av det kompletta aggregatet görs med modernaste testutrustning. 95% av alla generatorer levereras med fläkt- och remskiva.

Uppbyggnaden av en generator. En generator måste vara anpassad till fordonets strömbehov inklusive extrautrustning.

1. 95 % av generatorn levereras med remskiva

2. Fästöron kontrolleras noggrant

3. Statorn testas elektroniskt och mekaniskt, vid behov byts den ut mot ny

4. Lager och elborstar byts alltid ut mot nya.

5. 90% nya laddningsregulatorer.

6. 95% av släpringar byts ut mot nya. Därefter slipas och poleras de för att slutligen testats i testbänk.

Hur blir min bil när min generator inte fungerar?

Om din bilgenerator slutar ladda kommer fordonet endast fungera tills batteriet är urladdat. Bilens elsystem är vanligast ett 12 volt system, men en generator genererar ofta ca 14 volt.

Byta generator

Att byta en bilgenerator bör utföras av en bilverkstad. En generator kan sitta trångt till i motorutrymmet och man måste mäta spänningen från den nya generatorn för att försäkra sig att den laddar rätt. Laddar generatorn fel så kan man skada bilens känsliga elsystem.

Vi hjälper dig gärna med bytet av generatorn.