Byta bilbatteri

Köpa bilbatteri

Autoexperten säljer bilbatterier av fabrikatet Varta. Dessa är anpassade för den svenska marknaden och klarar både vår kalla vinter samtidigt som de är anpassade för din bil. Här kan du köpa bilbatterier och batteriladdare

Montera bilbatteri

I de flesta bilar är det inga problem att byta ett bilbatteri själv, men i vissa fall krävs det att det görs av en fackman. Kontrollera detta innan du byter ditt bilbatteri.

Om du skall byta batteriet själv så tänk på att när du bryter strömmen till bilen (som du gör om du byter batteriet utan att ha ström till bilen på annat sätt) så kan vissa elektroniska system i bilen ställa sig i ett stöldskydds läge. Ett exempel kan vara en bilstereo som kan aktivera stöldskyddet och då kräver sin kod för att starta igen. Detta varierar från bilmodell till bilmodell.

Hur blir min bil när mitt bilbatteri inte fungerar?

Ett bilbatteri är en förbrukningsvara och slits successivt, vilket märks främst när det börjar bli kallt. När ett bilbatteri börjar bli riktigt dåligt har det tappat det mesta av sin lagringskapacitet och startkraften räcker inte längre till. Då måste ett bilbatteri bytas. Rätt skötsel är viktigt för livslängden på ett bilbatteri.

Några goda råd och tips om bilbatteri

• Se till att ditt bilbatteri sitter stadigt i sin hållare.

• Håll batteripolerna och kabelskorna rena från oxider och smörj då och då in dem med fett - dålig kontakt orsakar spänningsfall/sämre starteffekt.

• Kontrollera regelbundet elektrolytnivån och fyll vid behov på ackuvatten till cirka 15 mm över plattorna (gäller naturligtvis inte ett slutet bilbatteri, de behöver inte påfyllning).

• Kontrollera då och då batteriets laddningstillstånd med syramätare eller testinstrument. Är densiteten under 1,22 g/cm³ eller spänningen under 12,4 V för ett 12-voltsbatteri måste batteriet laddas. Om densiteten i cellerna skiljer mer än fyra delstreck på syramätaren är batteriet slut och måste bytas.

• Se till att ditt nya bilbatteri har rätt kapacitet (Ah) i förhållande till bilens behov.

• Överansträng inte ett bilbatteri - det minskar livslängden. Om inte motorn startar omgående, låt ditt bilbatteri hämta sig några sekunder innan du försöker på nytt.

• Batterier som ska stå oanvända, t.ex. båtbatterier över vintern, ska vara fulladdade innan de ställs in. Ett urladdat batteri fryser redan vid -10°C, ett fulladdat först vid ca -70 °C . Granska batteriernas laddning någon gång under vintern och ladda vid behov.

• Långtidsförvara ditt batteri på ett svalt och torrt ställe.

• Om bilen eller båten ska lämnas oanvänd i många månader ska kablarna kopplas loss från batteriet, annars drar eventuell viloström, till exempel en klocka,
ur batteriet.

• Laddning kan ske genom snabbladdning eller långtidsladdning, använd det senare om batteriet är i dålig kondition eller har stått oanvänt länge.

• Kortslut ej batteriet, exempelvis med ett verktyg - det kan lätt förstöras. Observera risken för gnistbildning vid montering, demontering, hjälpstart och laddning.  Anslut jordkabeln sist vid montering och lossa den först vid demontering.