Service av motorn

Vid en service av motorn kontrolleras motorns komponenter och allting testas nogrannt.
När du lämnar in bilen till en av våra verkstäder går mekanikern igenom en lista av kontrollpunkter och dessa kan skilja sig lite beroende på vilken bilmodell man har. 

Vad är skillnaden mellan kamkedja och kamrem?

Kamkedja och kamrem är i praktiken samma sak, de driver kamaxeln inne i motorn. Tillverkaren av bilen samt vilken typ av motor det är är de faktorer som avgör om det blir en kamrem eller kamkedja i bilen. Kamkedjan driver motorn och är en viktig del, vilket också gör att den slits med tiden, då den får utstå en hel del. Kamkedjan byter man därför oftast efter ett visst antal mil och det brukar biltillverkaren rekommendera. Det kan vara svårt att veta om det är kamaxelgivaren, kamaxeln eller kamkedjan som kärvar - Autoexpertens verkstäder hjälper dig gärna.

Vad är drivremmens funktion?

Drivremmen är den del som driver något, exempelvis en motorn eller en fläkt. Drivremmen är elastisk och används i maskiner för att överföra kraft.

Vad innebär vevhusventilation?

Vevhusventilation är, även det, ett viktigt system i en förbränningsmotor och ventilerar ut övertrycksgaser ur vevhuset. Om inte vevhuset ventilerades skulle det bli övertryck och till slut skulle en packning falla ihop och det skulle börja läcka olja. Från och med år 1969 är så kallad sluten vevhusventilation obligatoriskt på bensindrivna personbilar Sverige.

Tändspole och tändstift - hur funkar det?

Det som startar förbränningen i motorn är tändstiftet, som sitter monterat i cylinderhuvudet på bilen. Tändstiftet består av två elektroder och när spänningen ökar så joniseras gasen mellan dessa två elektroder och en stark ström uppstår som följd eftersom jonerna hettas upp. Det bildas en gnista av

Tändstiftden plötsliga upphettningen och förbränningen av gasen inleds. Det behövs en transformator för att hantera den höga spänningen och just den här typen kallas för tändspole. Det brukar finnas en tändspole för varje cylinder. Tändspolen ska alltså under ett kort ögonblick alstra en så hög spänning så att en gnista uppstår hos tändstiftet och det i sin tur antänder bränslet i förbränningsrummet. 

Om ditt fordon inte startar, motorn misständer eller att accelerationen försämras så kan det bero på en defekt tändspole. TändspoleTänk på att när du installerar en ny tändspole är det väldigt viktigt att följa biltillverkarens anvisningar annars kan du riskera skador på tändsystemet och andra komponenter i bilen. För vissa bilar krävs det specialverktyg för installation av en ny tändspole. Du kan alltid känna dig trygg med att lämna in din bil till en av våra verkstäder, så får du snabb och proffsig hjälp! 

Bilkylarens funktion

Bilens kylare är en vital del av motorn och en del som är mycket utsatt dessutom. Kylarens uppgift är att bibehålla normala temperaturförhållanden och se till så att motorn inte överhettas. Detta görs med vätskeburen kylning. Vatten pumpas genom kylaren och sedan tillbaka till motorn. Det är av yttersta vikt att den överskottsvärme som produceras i motorn leds bort för att undvika överhettning. Man bör rengöra kylaren vartannat år och den bör inspekteras oftare än så, för att undvika överhettning av motorn och läckage.

Motorkylare bil

Våra verkstäder hjälper dig gärna att se över motorn och dess system.