Hur använder jag AC effektivt på sommaren?

Hur använder jag luftkonditioneringen på effektivaste sätt på sommaren?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Parkera i skuggan.
  • Före start låt – dörrarna stå öppna en kort stund.
  • När du börjar köra – ställ in luftkonditioneringen och ventilationen på maxläge.
  • Ha fönstren/solluckan öppna under de första minuterna.
  • Kupétemperaturen bör inte underskrida 22 °C.


Soliga dagar bör bilen om möjligt parkeras i skuggan. Kupétemperaturen kan annars stiga till 60°C. För att värmen ska försvinna ur bilen när den har stått stilla, bör dörrarna få stå öppna en kort stund innan körningen påbörjas.

För att uppnå snabbast möjliga avkylning är det lämpligt att köra luftkonditioneringen på högsta kyleffekt och ha kupéventilationen på maxläge. Därvid behöver luftströmmen inte nödvändigtvis riktas mot passagerarna.

Om man har cirkulationsluften på en kort stund påskyndas kylningen. Om man har fönstren eller solluckan öppna under de första minuternas färd byts luften snabbare och på så sätt erhålls en snabbare avkylning av kupén. "Korsdrag" bör då undvikas.
Av hälsoskäl bör kupétemperaturen inte understiga 22 °C.

2015-04-23 15:05:26